Kwaliteitsborging door naar Senaat

Door Redactie, 17 februari 2017

Kwaliteitsborging door naar Senaat

De bouw gaat per 1 januari 2018 een nieuw tijdperk tegemoet, met de wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Donderdag 16 februari was de laatste discussie daarover in de Tweede Kamer. Het lijkt erop dat een meerderheid komende dinsdag vóór gaat stemmen.

Positief is de kwaliteitsimpuls die uitgaat van het volledig nieuwe stelsel. In plaats van een papieren controle vooraf, wordt tijdens de bouw en bij oplevering intensiever gelet op de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit – en specifieke zaken die de opdrachtgever aangeeft. De opdrachtgever krijgt daardoor meer bewijs van daadwerkelijk gebouwde kwaliteit en de bouwer krijgt meer mogelijkheden om zijn processen te optimaliseren.

Praktijkbezwaren

Maar zonder slag of stoot zal dat niet gaan. In de afgelopen periode bleek bij pilots al dat er nog de nodige lessen geleerd en gedeeld konden worden rond private kwaliteitsborging. Daarnaast zijn er nog enkele harde noten te kraken rond leges, kosten en aansprakelijkheid. In de afgelopen tijd waarschuwden NVM, Vereniging Eigen Huis, alle Nederlandse gemeenten, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht én Bouwend Nederland plus gezaghebbende juristen daar ernstig voor. Samengevat zijn hun bezwaren dat leges niet zakken, waardoor bouwen duurder wordt voor de opdrachtgever; ook verwachten ze veel meer juridisch geharrewar over het bewijzen van onschuld bij bouwfouten. Voor en achter de schermen is er veel aan gedaan om betere kwaliteitsborging te ontdoen van de gevreesde kostenverhogingen en juridisering.

Maar de bedenkingen vanuit de praktijk vonden gisteravond geen weerklank bij de coalitie van VVD en PvdA. In plaats daarvan waren minister Plasterks beloftes over lagere bouwleges voor de VVD voldoende om PvdA-minister Plasterk te steunen. Welke oppositiepartijen het wetsvoorstel steunen is niet helemaal helder, al zijn PVV en SP duidelijk tegen.

De discussie in de Tweede Kamer is nu afgerond, volgende week dinsdag is de stemming. De praktijkbezwaren kunnen in de Eerste Kamer nog meespelen, want later dit jaar buigt de senaat zich over de juridische kwaliteit van de wet Kwaliteitsborging.

Themapagina Kwaliteitsborging

Bouwend Nederland wil de leden zo goed mogelijk informeren over de gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging voor de interne bedrijfsvoering. Naast seminars organiseren we bijeenkomsten door het hele land, informeren we u via de ledennieuwsbrieven en met infosheets. Alle informatie over de Wet zelf en de activiteiten van Bouwend Nederland kunt u vinden op onze themapagina over kwaliteitsborging »


WETGEVING