21 november: Algemene Ledenvergadering Bouwend Rijnmond

Door Redactie, 06 november 2017

21 november: Algemene Ledenvergadering Bouwend Rijnmond

In navolging van de vooraankondiging (zie bovenstaande afbeelding, verzenddatum 3 oktober jl.) ontvangt u in de week van 16 oktober een digitale uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Bouwend Rijnmond.

Interesse? Noteer de datum en tijd van de algemene ledenvergadering in uw agenda!

Datum: Dinsdag 21 november 2017
Tijd: 16.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 16.00 uur)
Locatie: Worldhotel Wings Rotterdam - The Hague Airport, Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam.

Geniet van een veelzijdig programma inclusief diner op een verrassende locatie*.

Het programma ziet er als volgt uit**:

16.30 uur Opening door Jan Hartog, voorzitter Bouwend Rijnmond

Benoemen nieuwe bestuursleden
• De heer Rinie Barendregt, directeur-eigenaar van Jac. Barendregt Infra BV
• De heer Pierre Kouwenberg, directeur-eigenaar van Aannemersbedrijf F. Willemse BV

16.40 uur Duiding van het regeerakkoord en de economie door Joep Rats, directeur Economische en Verenigingszaken Bouwend Nederland.

Vanaf 17.15 uur bieden wij u een drietal workshops aan waaruit u een keuze kunt maken.
U bent met meerdere personen uit uw organisatie welkom.

1. Henk Rotgans, directeur Onderhoud & Ontwikkeling bij Havensteder gaat met u aan de slag, om te ontdekken welke kansen de toekomstige opgaven bij woningcorporaties uw bedrijf bieden. Dit wordt voorafgegaan door een toelichting van Jan Kets, lid Algemeen Bestuur Bouwend Nederland, op de opgave van ‘duurzame corporatiewoningen’ zoals die in de BouwAgenda is geformuleerd; naast energieprestatie ook levensloopbestendigheid, circulariteit en ‘natuur inclusief’; over 10 jaar is energie-producerend waarschijnlijk het huidige energieneutraal.

2. Een woning opleveren zonder stroom-, gas- of wateraansluiting? Dat is lastig, een koper zal niet snel tekenen! Hoe kan de samenwerking met netbeheerders beter? De wil moet van beide kanten komen. Gelukkig hebben wij vertegenwoordigers van de Stichting mijnaansluiting.nl en de betrokken netbeheerders bereid gevonden om met u in gesprek te gaan volgens een beproefd format; Bouwend Nederland deed dit eerder met vijf verschillende netbeheerders en meer dan honderd enthousiaste leden!
Samen efficiënter aansluiten, een workshop over aansluitingen met medewerking van de heer Robbert Ephraim van mijnaansluiting.nl

3. Drones: speelgoed of nuttige techniek: dronetoepassingen in de bouw- en infrasector door Norbert Stellaard, BlikvanBoven
Drones, wat kunt u er precies mee en hoe kan het u geld besparen? Zowel in de grond-weg- en watersector als in de bouw is het aantal toepassingen groeiende. Norbert Stellaard, vlieginstructeur en erkend Piloot bij Blik van Boven BV vertelt u graag over de mogelijkheden en demonstreert de functies. Blik van Boven BV doet onder andere inspecties van bruggen, sluizen en deltawerken voor Rijkswaterstaat maar maakt ook bedrijfsfilms en verzorgt 3D modellering, een techniek waarbinnen je een bouwproces qua status tot in de details mee kunt volgen. Ook verzorgt zij orthomosaic beelden t.b.v. de inframarkt.

U kunt uw voorkeuren aangeven en mag natuurlijk collegae meenemen als meerdere sessies interessant voor u zijn.

Rond 18.15 uur zal u een aperitief worden aangeboden waarna wij u uitnodigen voor het diner. Dé mogelijkheid om bij te praten en te netwerken!

Informatie
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nicole Lukassen via n.lukassen@bouwendnederland.nl of tel. 079 – 325 2270.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via evenementen@bouwendnederland.nl o.v.v. bijeenkomstnaam, datum, bedrijfsnaam, persoonsnaam, workshopkeuze en diner ja of nee.


*Op deze locatie kunt u gratis parkeren, u kunt uw inrijkaart tijdens de inloop bij de registratiebalie omwisselen voor een vrije uitrijkaart.
**Wij raden u aan de website de komende weken in de gaten te houden. Zodra wij aanvullingen hebben op het programma zullen deze worden doorgevoerd.