BNR Bouwmeesters over Gasloos Bouwen

Door Redactie Bouwmeesters , 02 maart 2017

BNR Bouwmeesters over Gasloos Bouwen

Om de klimaatdoelen te halen, moeten in 2050 alle Nederlandse huishoudens aardgasvrij zijn. Maar het overgrote deel van de Nederlandse huishoudens kookt en verwarmt nu met aardgas. Dat moet dus gaan veranderen en er moeten alternatieven komen. Maar hoe regel je dat klimaatneutraal en gasvrij bouwen?

 Studiogasten waren deze week:
-Maya van der Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland
en
-Benno Schepers, senior onderzoeker en themaleider Duurzame steden bij milieu-onderzoeksbureau CE Delft

Landelijke aanpak op wijkniveau
‘Gasloos’ wonen is vandaag de dag moeilijk te realiseren, zeker in bestaande bouw, vooral van wege de kosten. Beide studiogasten benadrukten daarom het belang van een landelijke aanpak van aardgasloos bouwen, met aannemers, installateurs, netbeheerders en gemeenten die op wijkniveau samen optrekken. Al blijft ook voor een landelijke aanpak gelden dat de kosten voor de baat uit gaan. Van der Steenhoven noemde ‘Warmtestad Groningen’ een mooi voorbeeld van een gemeente die – in dit geval door de inzet van aardwarmte – versneld afgaat van aardgas. Schepers wees op de nieuwbouwwijk Hoog Dalem in Gorinchem, waar 250 huizen geen aansluiting op het aardgasnet hebben maar voor hun energievoorziening gebruik maken van een bronwatersysteem in combinatie met warmtepompen.

Grootste uitdaging: bestaande woningen
Het versnellen van de overstap naar aardgasloos wonen vereist volgens beide sprekers ook dat de belasting op groene energie tenminste gelijk wordt getrokken met de nu lagere belasting op aardgas. De grootste uitdaging bij die overstap is – vanwege de kosten – het gasloos maken van bestaande woningen, zo bleek uit het gesprek. Waarbij Schepers erop wees dat het gaat om woningen “van 2 en 200 jaar oud en alles wat daar tussen in zit”. Daarom is er volgens beide sprekers niet maar een antwoord op de vraag hoe je bestaande woningen loskoppelt van het gasnet, maar gaat het telkens om een individuele oplossing. Met wel een aanpak op wijkniveau voor samen goedkoper inkopen en voor de aanleg van de nodige gezamenlijke infrastructuur.

Rekening houden met wat bewoners willen
Schepers acht 2050 als deadline voor het gestelde doel haalbaar, “mits het voor alle gemeenten in Nederland nu alle hens aan dek is”. Volgens Van der Steenhoven moet het sneller, waarbij ze 2035 als limiet noemde. Door heel Nederland moet er volgens haar nu op wijkniveau bekeken worden wat de meest geschikte en betaalbare overstap-optie is (in combinatie met bijvoorbeeld stadsverwarming met restwarmte van de industrie, aardwarmte, en eventueel op beperkte schaal ook biogas). Van de Steenhoven: “Rekening houdend met ook de wensen van bewoners. Want we komen er niet als we die niet meenemen in dit proces.”

Vraag het Fred
Deze week in de rubriek 'Vraag het Fred' de vraag: "De A4 tussen Den Haag en Amsterdam is zo ontzettend hobbelig. Kan daar niet wat aan gedaan worden?". Het antwoord hoor je in BNR Bouwmeesters.
Luister hier naar de uitzending
Over de auteur

Redactie Bouwmeesters