COLUMN / Bruggen bouwen in nieuwe kabinetsperiode

Door Redactie Bouwmeesters , 02 maart 2017

COLUMN / Bruggen bouwen in nieuwe kabinetsperiode

Al vele jaren werkt de NVM aan een beter functionerende vastgoedmarkt in Nederland. We realiseren ons terdege dat we als vereniging van makelaars en taxateurs deze verbeteringen niet op eigen kracht kunnen bewerkstelligen. Om die reden zoekt de NVM altijd de constructieve dialoog met de politiek, overheden en belanghebbende organisaties die actief zijn op de vastgoedmarkt, zoals Bouwend Nederland. Bruggen bouwen, noemen wij dat.

Het voeren van een open dialoog heeft nog een andere reden: in de vastgoedmarkt hangt alles met elkaar samen. Drastische ingrepen zijn daarom niet wenselijk. Het is zaak om stapsgewijs tot een optimum te komen, waar ieders belang – en in de eerste plaats die van consumenten bedrijven in ons land - een plekje krijgen.

Nu de vastgoedmarkt in de lift zit, is het zaak om de komende regeerperiode verder te gaan met oogsten. Er ligt een breed spectrum aan thema’s die aanpassing cq. verbetering behoeven. Ik noem – zonder volledig te zijn – een aantal belangrijke onderwerpen. Meer nieuwbouw van op maat gesneden koopwoningen en het middensegment huurwoningen. Afschaffing van de overdrachtsbelasting en geen verdere inperking van de financieringsvoorwaarden. Grote slagen maken bij het energie-efficiĆ«nter en duurzamer maken van onze woningen en kantoren. Het realiseren van goede infrastructuur voor een betere doorstroming van het woon-werkverkeer. Het taxatiedossier, waar we moeten zorgen voor een sterke, onafhankelijke rol van taxateurs in al onze vakgebieden. Herbestemming op het platteland, zodat wonen in de landelijke gebieden aantrekkelijker wordt. Het kan bijdragen aan het ontlasten van de (grote) steden en de krimpregio’s weer nieuw leven inblazen.

Over al deze thema’s willen de komende jaren bruggen bouwen. Om zo geleidelijk en samen, maar doelbewust, te werken aan een Nederland waar burgers en bedrijven prettig kunnen wonen en werken.


DUURZAAMHEID WONINGMARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters