NUTSVOORZIENINGEN een kwestie van positief samenwerken!

Door Redactie, 06 maart 2017

NUTSVOORZIENINGEN een kwestie van positief samenwerken!

Bouwend Rijnmond ontmoet netbeheerders.

De nutsvoorzieningen (gas, elektra, water en data) zijn essentiĆ«le voorzieningen zowel tijdens het bouwproces als voor de oplevering van een bouwwerk. Makkelijk gezegd en opgeschreven! Maar er komen vele partijen aan te pas. En dat is nu net waar het in de praktijk de nodige fricties geeft.

Wat zijn uw ervaringen als bouw en infra bedrijf?
Wat zijn de ervaringen van de netbeheerders?
Wat zijn de ervaringen van kabel en leiding bedrijven als onderaannemers van de netbeheerders?
Hoe communiceren wij met elkaar?

Bouwend Nederland heeft begrip voor het bovenstaande en heeft met de Stichting Mijnaansluiting.nl en de netbeheerders contact gezocht om in gezamenlijkheid te trachten de achterliggende processen duidelijk te maken en deze te optimaliseren. Dat hier elke partij zijn eigen verantwoordelijkheid in heeft, spreekt voor zich. Vele (tijdelijke / definitieve) aansluitingen geven geen problemen. Maar er zijn er ook die ………..! En om deze laatste te voorkomen willen wij de communicatie tussen betrokkenen op starten om met wederzijds begrip en respect te komen tot oplossingsrichtingen.

Robbert Ephraim, bestuurslid van de Stichting Mijnaansluiting.nl en Anne Fokke de Vries, secretaris van de KOMAT binnen Bouwend Nederland waar dit dossier is ondergebracht, geven u de mogelijkheid tijdens een workshop mee te werken aan deze positieve insteek om de onderlinge communicatie te verbeteren, Dat u ook uw ervaringen mag inbrengen spreekt voor zich. Ook de vertegenwoordigers van de netbeheerders die aanwezig zijn zullen dat doen.

Deze workshop vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Rijnmond Bouwend op dinsdag 21 maart 2017
Locatie: Worldhotel Wings te Rotterdam/The Hague Airport. Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam. Tijd: 16:00 - 21:00 uur.

Mocht u zich willen aanmelden of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nicole Lukassen via n.lukassen@bouwendnederland.nl of tel. 079 – 325 2270.


KETENSAMENWERKING WONINGMARKT ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Contactpersoon bij dit bericht

Nicole Lukassen

Secretaresse Regio Randstad Zuid