Met de Bouwagenda begint de ommekeer

Door Redactie Bouwmeesters , 30 maart 2017

Met de Bouwagenda begint de ommekeer

“We staan aan de vooravond van een ommekeer in onze sector. Bedrijven zullen echt innovatiever en goedkoper worden en ook veel intensiever samenwerken in de keten, willen we de enorme maatschappelijke opgave kunnen realiseren waar de bouw voor staat.” Dat zei Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen dinsdag 28 maart bij de presentatie van het eerste exemplaar van de Bouwagenda aan het kabinet.

“Met de Bouwagenda is een weg naar de toekomst uitgezet die volledig voldoet aan de verwachtingen van de sector”, stelde Verhagen bij de presentatie in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Met Bouwend Nederland als mede-initiatiefnemer van de Bouwagenda is Verhagen ook lid van de Taskforce die deze agenda heeft opgesteld. Hij noemde het uniek hoe de afgelopen drie maanden een brede, gedreven coalitie (overheid, opdrachtgevers, bouwers en kennisinstellingen) dag en nacht heeft gewerkt aan een heldere en concrete visie op de enorme maatschappelijke opgaven waarvoor Nederland staat. “Maar nu moeten we er echt samen mee aan de slag”, zo benadrukte hij dinsdag dat het eigenlijke werk nu pas begint.

Moed
Verhagen gaf ook aan dat het van bedrijven in de sector moed vraagt, om oude werkwijzen en gewoonten los te laten en nieuwe vormen van werken te ontwikkelen. ‘Anders werken’ definieerde hij als intensief samenwerken in de keten met overheid, opdrachtgevers en kennisinstellingen, voor het ‘werkende weg’ realiseren van de beste oplossing voor ieder specifiek probleem. En ook als: samen met de opdrachtgever en overheden belemmeringen wegnemen. De Bouwend Nederland-voorzitter riep de nieuwe generatie bouwers (Jonge Geesten) op aan te haken bij dit proces, dat Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes dinsdag bestempelde als een revolutie. De Taskforce verwacht dat deze omwenteling de komende jaren 50.000 extra banen oplevert. Verhagen wees op de grootschalige instroomcampagne ‘Je gaat het maken in de bouw & infra’ van Bouwend Nederland, om ervoor te zorgen dat die nieuwe aanwas er komt.

Dertig procent
De Taskforce verwacht dat de bouwkosten minimaal met dertig procent omlaag kunnen als het volgende kabinet de uitvoering van De Bouwagenda verder oppakt. ‘Bouwministers’ Kamp (EZ) en Plasterk (BZK/Wonen) gaven er dinsdag bij het in ontvangst nemen van de Bouwagenda blijk van er alle vertrouwen in te hebben dat het nieuwe kabinet dit zal doen. “Het is natuurlijk afwachten, maar in de situatie waarin we nu verkeren, met een snel dalende werkloosheid, stabiele economische groei en een overschot op de rijksbegroting, denk ik dat deze agenda voor het nieuwe kabinet een hele belangrijke rol gaat spelen”, aldus Kamp.

Kwaliteitssprong
Verlaging van de bouwkosten met dertig procent in de periode tot 2030 is volgens de Taskforce haalbaar door opschaling van de productie en een kwaliteitssprong. “De opgaves zijn zo groot dat we innovatie absoluut nodig hebben om goedkoper te kunnen werken”, vulde Verhagen aan. Kamp benadrukte dat de kwaliteitssprong “onomkeerbaar” in gang moet worden gezet in de vier jaar waarvoor de Bouwagenda is opgetuigd (2017-2021), wil dit proces vanaf 2021 echt gaan lopen en de deadline voor de opgave worden gehaald.

Elf roadmaps
Voor de belangrijkste opgaven waar de bouw nu voor staat, ontwikkelde de Taskforce elf roadmaps. Tien daarvan betreffen landelijke bouwprogramma’s, zoals de nieuwbouw van 1 miljoen energieneutrale woningen, verduurzaming van 100.000 bestaande woningen per jaar, verbetering van het binnenklimaat van alle scholen, en renovatie van 100.000 kilometer riolering en van honderden bruggen en sluizen. De elfde betreft het aardbevingsbestendig maken van de gebouwde omgeving in Groningen.

Pensioenfondsen
Realisering van de totale opgave vergt volgens Taskforce-voorzitter Wientjes een investering van naar schatting twee miljard euro per jaar. Waarbij hij erop rekent dat institutionele beleggers zoals pensioenfondsen ook geld zullen inleggen. Kamp wees erop dat dit kabinet Invest-NL heeft opgericht voor het door de overheid met risicodragend kapitaal participeren in bouwprojecten. Die investeringsinstelling heeft 2,5 miljard euro overheidsgeld in kas. “Ik denk dat Invest-NL bij de realisering van de ambities van de bouw een hele goede rol kan gaan spelen”, aldus de bewindsman dinsdag.

De uitvoering van de Bouwagenda gaat van start.
Wie mee wil groeien in deze ontwikkeling stapt nĂș in Lees verder »


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN MODERN PERSONEELSBELEID EN DUURZAME INZETBAARHEID PENSIOEN VEILIGHEID VAN HET BOUWWERK (O.A. CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID) GEZOND WERKEN ARBEIDSMARKT WERKGELEGENHEID DUURZAME BOUWPROCESSEN INFORMATISERING VAN DE BOUWKETEN LOGISTIEK IN DE BOUW BEVORDEREN KETENSAMENWERKING OPLEIDINGSBEDRIJVEN (INTEGRALE PRAKTIJKCENTRA)

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters