Samenwerken aan vernieuwing

Door Paul Schumacher , 04 april 2017

Samenwerken aan vernieuwing

Zijn woningcorporaties voldoende voorbereid op toekomstige vragen uit de samenleving? Maken ze voldoende gebruik van elkaars kennis en benutten ze die van andere partijen? Om huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk te bedienen, gaan woningcorporaties met partners in de branche aan de slag om vernieuwing te versnellen.

Veel corporaties werken al aan vernieuwende vormen van samenwerking of slimme oplossingen. Maar waarom zelf het wiel uitvinden? Door te profiteren van de kennis die er al is en door optimale samenwerking, moet er meer mogelijk zijn. Afgelopen maanden zijn thema’s vastgesteld en ambities gevormd.

ActiZ, Aedes, Bouwend Nederland, CVN, Het Corporatiehuis (KWH/Stekademy), Kennisplatform Corpovenista, Platform31 en Stroomversnelling gaan samen met woningcorporaties aan de slag op de thema’s verduurzamen, betaalbaar bouwen en wonen, leefbare wijken en buurten, wonen en zorg, digitalisering en informatievoorziening en verbetering van bedrijfsvoering.

Op 20 april is de kick off Werken aan vernieuwing. Daarna gaan coalities aan de slag met concrete ambities die per thema zijn vastgesteld. Het is de bedoeling dat in april 2018 de eerste resultaten gedeeld kunnen worden.

Meer weten? Kijk hier het filmpje of kijk op meer informatie op www.Aedes.nl.


WONINGMARKT

Over de auteur

P.J.M. (Paul) Schumacher

Plaatsvervangend directeur Beleid & Vereniging