Franse overheid introduceert professionele ID-kaart voor bouwsector

Door Jørgen Hulsmans , 04 april 2017

Franse overheid introduceert professionele ID-kaart voor bouwsector

Om illegale arbeid te bestrijden, heeft Frankrijk een identificatiekaart voor alle gedetacheerde werknemers verplicht gemaakt, ook voor wie maar tijdelijk werkt, op een bouwplaats op het Franse grondgebied. Deze verplichting geldt voor buitenlandse werkgevers die hun werknemers naar Frankrijk detacheren en is op 22 maart 2017 in werking getreden.

Professionele identificatiekaart

Met de professionele identificatiekaart, BTP-kaart genoemd (Bâtiment et Travaux Publics) krijgen werkgevers, opdrachtgevers en inspectiediensten de mogelijkheid om snel na te gaan of de werknemer al dan niet in orde is.
Meer concreet moet de kaart worden aangevraagd door de werkgever van de gedetacheerde werknemer (of zijn mandataris) via de website www.cartebtp.fr nadat de detacheringsmelding werd verricht. Na betaling van de kaartprijs - € 10,80 per kaart - wordt de kaart verstuurd naar een adres, dat absoluut in Frankrijk moet liggen. De kaart is geldig tot het einde van de overeenkomst die de detachering rechtvaardigt voor gedetacheerde werknemers, en vijf jaar lang voor gedetacheerde uitzendkrachten.


Deze kaart voor de gedetacheerde werknemers is voorzien van een QR-code (verbonden met een IT-platform) en bevat de volgende informatie:
• Naam, voornaam en geslacht van de werknemer
• Foto van de werknemer
• De naam van de werkgever die de werknemer detacheert
• Identificatienummer in het vennootschapsregister (voor NL: inschrijving KvK) en eventueel het logo van de werkgever
• Uitgiftedatum van de kaart
• Contactgegevens van de Caisse Congé Intempéries BTP
• Een vermelding "gedetacheerde werknemer" ("salarié détaché" in het Frans) of "gedetacheerde uitzendkracht ("salarié intérimaire détaché" in het Frans)

Wordt deze verplichting niet nagekomen, dan riskeert de werkgever € 2.000 boete per werknemer (€ 4.000 bij recidive).

Meldingsplicht in Frankrijk

Vanaf 1 oktober 2016 moeten alle in het buitenland gevestigde ondernemingen die een dienstprestatie verrichten in Frankrijk vooraf online een detacheringsmelding doen; voor meer informatie daarover, ook in de Engelse taal, klik hier .
Een uitgebreide toelichting bij de nieuwe regeling rond de BTP kaart vindt u op de website: www.cartebtp.fr. Dit is tot op heden echter alleen in de Franse taal.

Ook het Q&A-document bevat nuttige informatie.

Bouwplaats-ID in Nederland

De Franse BTP-kaart vertoont qua doelstelling veel overeenkomsten met de in ontwikkeling zijnde Bouwplaats-ID; ook hier is het doel het bestrijden van illegale arbeid en schijnconstructies.
Een verschil is echter, dat de Nederlandse variant voortkomt uit een cao-afspraak tussen werkgevers en werknemers en dat het proces dan ook paritair is ingericht. In het geval van de Franse BTP-kaart is de overheid de initiatiefnemer en is er dan ook sprake van een initiatief dat voortkomt uit wetgeving.

Voor wat betreft de stand van zaken rondom de Bouwplaats-ID kan gemeld worden dat het bestuur van de stichting Bouwplaats-ID, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en exploitatie van een Bouwplaats-IDsysteem, de eerste stappen in die richting heeft gezet. Wanneer over enkele weken de personele ondersteuning compleet is, kan vol gas worden gegeven aan de verschillende activiteiten die moeten worden gepleegd. De geselecteerde ict-partij die het Bouwplaats-IDsysteem feitelijk zal gaan ontwikkelen, moet daarbij ook nadrukkelijk gaan kijken naar bestaande en nuttige initiatieven die er in de markt al zijn en worden gebruikt in het kader van toegangssystemen en koppelingen met platforms


ARBEIDSMARKT ONEERLIJKE CONCURRENTIE - WAS

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging