Technische excursie vakgroep waterbouw N31

Door Martin Huigen , 12 april 2017

Technische excursie vakgroep waterbouw N31

In het voorjaar van 2017 is besloten de activiteiten van de Vakgroep Waterbouw wat anders in te gaan richten. Niet meer het bestuur alleen is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten, maar ook de leden zullen hier meer bij betrokken worden. Het bestuur stelt de data vast voor bijeenkomsten met een duidelijk technisch accent en wijst leden aan die de organisatie hiervan op zich gaan nemen.

De eerste bijeenkomst in dit kader vond plaats afgelopen vrijdag (6 april) door een bezoek te brengen aan de N31 te Harlingen. Na een uitvoerige en interessante uiteenzetting over alle aspecten die bij dit bijzondere werk betrokken waren, vertrok men per fiets naar het project. Ter plekke werd door vertegenwoordigers van de opdrachtgevers toelichtingen gegeven. Mooi was te zien de verschillende werkzaamheden die in de opvolgende fases werden verricht.

Teruggekomen in het projectbureau werd een korte ledenvergadering gehouden. Hierin werd onder meer verslag gedaan van het overleg van het bestuur van de vakgroep met de voorzitter en de Algemeen Directeur van Bouwend Nederland over de werkwijze die de Vakgroep voor ogen staat in de toekomst. Voor de komende 2 jaar zal op deze manier worden gewerkt. De volgende ledenbijeenkomst van de Vakgroep Waterbouw vindt plaats op 16 juni 2017. Dan zullen enige waterbouwkundige projecten in de omgeving van Woudsend worden bezocht.Over de auteur

M.M.M. (Martin) Huigen

Secretaris Vakgroepen Grondwerk en Waterbouw, Sectie Infra Klein

Contactpersoon bij dit bericht

Martin Huigen

Secretaris Vakgroepen Grondwerk en Waterbouw, Sectie Infra Klein