COLUMN / ‘Nieuw kabinet moet vooral rust op woningmarkt brengen’

Door Ger Jaarsma , 26 april 2017

COLUMN / ‘Nieuw kabinet moet vooral rust op woningmarkt brengen’

Uiteraard volgen we bij de NVM de kabinets(in)formatie met belangstelling. Ten aanzien van de vastgoedmarkt, en met name de woningmarkt, hopen wij het sinds enkele jaren ingezette herstel na een flinke crisis de komende jaren vast te houden. Sterker, we willen dat de Nederlandse woningmarkt in alle opzichten verder opleeft.

Dat kan in mijn ogen alleen als een nieuwe regering geen ingrijpende systeemhervormingen in de woningmarkt gaat doorvoeren, die het consumentenvertrouwen kunnen schaden. De woningmarkt heeft nu vooral behoefte aan rust en stabiliteit, na de noodgedwongen hervormingen die het huidige kabinet heeft genomen om de woningmarkt uit het slop te halen. Als de formatie tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks slaagt, heb ik er wel vertrouwen in dat grote beleidswijzigingen uitblijven. Ik verwacht dat deze partijen in een kabinet niet al te veel gaan morrelen aan de leennormen. Dergelijke maatregelen raken vooral starters op de woningmarkt hard en ze leiden alleen maar tot nog hogere woonlasten en betaalrisico’s.

Ik zie wel ruimte voor kleine hervormingen en meer maatwerk, zoals de mogelijkheid om een deel van de pensioenpremie in te zetten voor de financiering van een koopwoning. Ik denk dat dit kabinet vooral zal focussen op de verduurzaming van de woningvoorraad en het vergroten van de vrije sector voor middenhuurwoningen.

De NVM heeft nog wel een aantal aanbevelingen voor de formateurs. Zoals het jaarlijks realiseren van 80.000 nieuwbouwwoningen om te voldoen aan de enorme vraag. Dit bij voorkeur op locaties waar ze het hardst nodig zijn, in en rond de steden dus. En gericht op de toekomstige samenstelling van de bevolking, met een groeiend aantal eenpersoonshuishoudens en senioren met een zorgbehoefte. Bouwers, makelaars en overheden kunnen deze immense bouwopgave samen tot een succes maken.

Ik hoop ook op meer investeringen in infrastructuur, met name om het woon- werkverkeer te verbeteren en om krimpgebieden weer aantrekkelijker te maken. En de investeringen voor verduurzaming van de woningvoorraad moeten realistisch zijn. Ik ben niet zo voor sancties of voor subsidies, maar gezien de hoge ambities zijn er wél financiële prikkels nodig om de energietransitie in de gebouwde omgeving te laten slagen. Daarnaast reken ik op een langjarige regie vanuit de overheid: het is onmogelijk die opgave volledig bij de individuele woningeigenaren neer te leggen.

De starters en middeninkomens, die nu vaak tussen wal en schip vallen, verdienen volgens mij beter. Ik pleit om die reden voor het creëren van meer financiële lucht door het afschaffen van de overdrachtsbelasting en het fiscaal aftrekbaar maken van alle aankoopkosten.


WETGEVING WONINGMARKT

Over de auteur

Ger Jaarsma

Voorzitter NVM