Geen rompslomp door reparatie 3e WW-jaar

Door Jørgen Hulsmans , 09 mei 2017

Geen rompslomp door reparatie 3e WW-jaar

De besturen van VNO-NCW en MKB Nederland hebben zich gisteravond uitgesproken voor de inrichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit voor een private aanvulling op de WW. Dit was ook onze inzet voor het overleg tussen sociale partners.

Belangrijk voor de werkgeverskoepels is dat dit voor hun leden niet leidt tot extra bureaucratische rompslomp en administratieve lasten. Ook moet er een garantie zijn dat de werknemerspremie later niet alsnog op het bordje komt van werkgevers.Werknemers betalen de volledige premie, die maximaal 0,75% van het loon kan bedragen.
Onze inzet was verder om het aan cao-partijen over te laten of ze van deze faciliteit gebruikmaken. In onze sector hebben we al afspraken daarover gemaakt.

Met dit besluit voldoen de beide werkgeverskoepels aan hun afspraak uit het Sociaal Akkoord van april 2013 en hebben zij tegelijkertijd goed geluisterd naar de zorgen van de leden, waaronder Bouwend Nederland.

Na de bestuursbesluiten in koepelverband heeft de Stichting van de Arbeid direct actie ondernomen door een brief op te stellen waarin de WW-aanvullingsconstructie wordt toegelicht. Bij de verdere uitwerking van de details wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de zorgen van de werkgevers.

Lees de brief van de Stichting van de Arbeid hier.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging