Richtlijn CROW 500: Schade voorkomen aan kabels en leidingen

Door Edgar van Niekerk , 15 mei 2017

Richtlijn CROW 500: Schade voorkomen aan kabels en leidingen

KLO-grondroerders organiseren samen landelijke voorlichtingsbijeenkomsten voor leden

                 
Op 2 november 2016 is op het Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 de vernieuwde richtlijn CROW 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ gepresenteerd. Met de richtlijn CROW 500 zet de keten een belangrijke volgende stap in het voorkomen van graafschade en het verder verlagen van het aantal graafschades in Nederland.

www.crow.nl/publicaties/schade-voorkomen-aan-kabels-en-leidingenPer 1 januari 2017 is de CROW 500 van kracht geworden. Dit heeft voor alle betrokkenen in de graafketen belangrijke consequenties. De vernieuwde richtlijn CROW 500 richt zich niet alleen op het grondroeren, maar omvat het gehele proces van een project: van initiatiefase tot en met de gebruiksfase. Dat vereist dat alle ketenpartijen in het bouwproces invulling geven aan zorgvuldig grondroeren en zich bewust zijn van elkaars rol, verantwoordelijkheid en de uit te voeren activiteiten. Het resultaat van de voorgaande fase is de basis voor de volgende fase. Samenwerking en zorgvuldige informatieoverdracht om graafschade te voorkomen is tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid gemaakt.

Wat houdt de vernieuwde richtlijn in? 

Op hoofdlijnen geeft de CROW 500 per fase het volgende aan:

  • Initiatiefase: de initiatiefnemer moet tijd en budget reserveren om te borgen dat schade aan kabels en leidingen wordt voorkomen;
  • Onderzoeksfase: de initiatiefnemer doet een oriëntatieverzoek KLIC bij het Kadaster en maakt een risico-inventarisatie van grondroeringen en de mogelijke beheersmaatregelen;
  • Ontwerpfase: de ontwerper stelt een maatregelenplan op aan de hand van de risico-inventarisatie en lokaliseert de kabels en leidingen;
  • Werkvoorbereidingsfase: de grondroerder (onder wiens verantwoordelijkheid of leiding het grondroeren wordt verricht) vertaalt het maatregelenplan naar werkinstructies en doet een graafmelding (‘KLIC-melding’);
  • Uitvoeringsfase: de grondroerder en al het uitvoerend personeel (voorman, heibaas, machinist, grondwerker, uitvoerder, etc.) worden op basis van de werkinstructie geïnstrueerd en voeren het werk uit volgens de werkinstructie. De initiatiefnemer evalueert aan het project het resultaat van de maatregelen tijdens en na afronding van de werkzaamheden (leren).

De leden van het Kabel- en Leiding Overleg (KLO), waaronder Bouwend Nederland, verwachten een belangrijke cultuurverandering en minder kabel- en leidingschades te bewerkstelligen. Het is van belang dat iedereen in de graafketen zijn nieuwe rol en verantwoordelijkheid ook echt kent, neemt en de CROW 500 in praktijk gaat brengen. Vanuit het KLO wordt binnenkort een communicatiecampagne gestart rond de implementatie van de CROW 500.

Landelijke voorlichtingsbijeenkomsten

Bouwend Nederland gaat samen met de grondroerende leden binnen het KLO, CUMELA Nederland, MKB Infra en VERAS, vier regionale voorlichtingsbijeenkomsten voor de gezamenlijke leden organiseren om de achterban te informeren over de nieuwe richtlijn CROW 500 ‘‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen - zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase’. Bouwend Nederland en haar collega brancheverenigingen in het KLO vinden het van belang dat iedereen in de graafketen zijn nieuwe rol en verantwoordelijkheid ook echt kent, neemt en de CROW 500 in praktijk gaat brengen. Verschillende sprekers praten u bij over de belangrijkste veranderingen in de nieuwe richtlijn en er is gelegenheid ervaringen te delen en vragen te stellen.

Programma
Vanaf 19:30 uur: Inloop en ontvangst
20:00 uur: De richtlijn CROW 500 en de praktijk?
Korte toelichting, waarna vraag en antwoord door KLO-leden
20:30 uur: De rol van de netbeheerder bij zorgvuldig graven.
Regionale afgevaardigde van samenwerkende netbeheerders: Alliander, Enexis en Stedin
21:00 uur: Handhaving in de praktijk, wat gaat goed en wat kan beter?
Robert-Jan Looijmans, Senior Inspecteur/coördinator WION Agentschap Telecom.
21:30 uur: Aansprakelijkheid en schadeafwikkeling.
Herman Arissen, Schadebehandelaar CUMELA Verzekeringen
Wendy Wolbers, WION Consultant Meeùs Bouw & Infra

Waar en wanneer

  • Zoetermeer (ZH), dinsdag 6 juni Bouwhuis, Zilverstraat 69, Zoetermeer
  • Hattem (OV), dinsdag 13 juni Veluwenkamp, Hilsdijk 108, Hattem
  • Katwoude (NH), donderdag 22 juni Alliantie Markermeerdijken, Hoogedijk 1d, Katwoude
  • Den Dungen (NB), dinsdag 27 juni Jennissen, Nijvelaar 1, Den Dungen

Aanmelden
Er wordt belangstelling verwacht voor deze bijeenkomsten, dus worden leden aangeraden zich spoedig aan te melden in verband met een beperkte capaciteit op de locaties (max. 2 personen per bedrijf).

Lidbedrijven van Bouwend Nederland kunnen zich hier aanmelden »

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook bij onze ledenvoordelen:


INFRAMARKT

Over de auteur

E.J. (Edgar Joost) van Niekerk

Beleidsadviseur Marktaangelegenheden