Kom op 23 mei naar de Regio Innovatiedag in Van der Valk Hoogkerk

Door Annette Korving-Leijenaar , 17 mei 2017

Kom op 23 mei naar de Regio Innovatiedag in Van der Valk Hoogkerk

Op 28 maart 2017 is de BouwAgenda gepresenteerd. De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om samen antwoord te geven op enkele zeer dringende maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen dwingen ons tot andere keuzes. Evenals de energietransitie, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking en de grote vervangingsopgave. Enorme uitdagingen waarvoor we ons in Nederland hard moeten maken om onze kwaliteit van leven te kunnen behouden.

Op 23 mei 2017 organiseert Bouwend Nederland Regio Noord een Regio Innovatiedag in Hotel Van der Valk te Hoogkerk. Kom ontdekken welke impact de veranderende markt op uw bedrijf heeft. Welke kansen de Bouwagenda u kan bieden én hoe Bouwend Nederland u hierbij kan helpen.

PROGRAMMA REGIO INNOVATIEDAG REGIO NOORD
Ontdek de kansen van de Bouwagenda

15.30 uur
Inloop

16.00 uur  
De Bouwagenda: bouwen aan de kwaliteit van leven
Plenair
Opening en woord van welkom door dagvoorzitter Alphons van Marrewijk, hoogleraar Business Antropologie en Sander Wubbolts, regiomanager Bouwend Nederland Regio Noord

De Bouwagenda: hét innovatieprogramma voor onze bouw- en infrasector: toelichting door Ben Spiering, de Bouwagenda

Anders kijken, gewoon doen
De bouwsector verandert in hoog tempo. Jan Kets neemt ons mee langs klinkende
voorbeelden van innovaties door het land.

Anders kijken, ongewoon doen
Brengt de Bouwagenda daadwerkelijk iets nieuws? Moeten we zelf anders kijken en eens ongewoon doen? Aan de hand van prikkelende stellingen gaat Alphons van Marrewijk dit met ons verkennen.

17.00 uur
Kansen verkennen met de Bouwopgaven
Workshops (s.v.p. 1 kiezen)

Bouwinnovatiegame
Kansen pakken met innovatie is niet alleen slim denken, maar ook ervaren wat werkt en wat niet. Wilt u ervaren hoe u de balans zoekt tussen investeren in innovatie én uw omzet realiseren? Of hoe innovatie u helpt uw concurrentiekracht te versterken? En hoe het vinden van goede partners u daarbij helpt? Speel dan mee in deze real life innovatie game.

Zorg en wonen
Na een toelichting op de opgave van ‘zorg en wonen’, gaat u interactief aan de slag om te ontdekken welke kansen deze opgave voor uw bedrijf biedt, bijv.: Slimme verbouwconcepten? Met digitalisering, sensoring en domotica thuiszorg faciliteren?

Duurzame corporatiewoningen
Na een toelichting op de opgave van ‘duurzame corporatiewoningen’, gaat u interactief aan de slag om te ontdekken welke kansen deze opgave voor uw bedrijf biedt, bijv.:
• naast energieprestatie ook levensloopbestendigheid, circulariteit en ‘natuur inclusief’
• over 10 jaar is energie-producerend waarschijnlijk het huidige energieneutraal

Bruggen & sluizen
Na een toelichting op de opgave van ‘bruggen & sluizen’, gaat u interactief aan de slag om te ontdekken welke kansen deze opgave voor uw bedrijf biedt, bijv.:
• overlast beperken voor verkeer tijdens werkzaamheden
• reduceren onzekerheden en inefficiëntie in onderhoud en beheer

18.30 uur
Bouwagenda & Innovatie: zit er voor mij brood in?
Plenaire borrelpraat

Plenaire terugkoppeling uit de workshops
Onder het genot van een hapje en drankje

Tot slot, toelichting op het Bouwend Nederland Innovatieprogramma
Bouwtafels en andere (regionale) ondersteuning. Haakt u ook aan?

19.00 uur
Diner

Aanmelden
U kunt zich  aanmelden door een mail te sturen naar evenementen@bouwendnederland.nl o.v.v. Regio Innovatiedag 23 mei.


DUURZAME BOUWPROCESSEN

Over de auteur

A. (Annette) Korving-Leijenaar

Secretaresse