Veiligheid blijft speerpunt bedrijfsvoering

Door Charles Verheyen , 17 mei 2017

Veiligheid blijft speerpunt bedrijfsvoering

Inspectie SZW constateert in haar vandaag verschenen jaarverslag over 2016 dat het aantal dodelijke slachtoffers van arbeidsongevallen in totaal gestegen is naar 70, dat is 19 meer dan het jaar ervoor. De meeste slachtoffers vielen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer.

In de bouw waren 16 slachtoffers te betreuren, tegen 9 in 2015. Bouwend Nederland vindt de stijging van het aantal dodelijke ongevallen onacceptabel. “Ieder ongeval is er een te veel. Iedereen moet aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis kunnen, en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Werkgevers vinden veiligheid erg belangrijk, het is een van de belangrijkste speerpunten waarvoor actie ondernomen wordt, zoals in maart – samen met de Inspectie – de jaarlijkse veiligheidsdag Bewust Veilig, waar 47.000 medewerkers bij betrokken waren. In de rest van het jaar dringen we erop aan om veel aandacht aan veiligheid op de werkplek te besteden. Sinds begin dit jaar is er binnen Bouwend Nederland ook een Taskforce Arbeidsomstandigheden en Veiligheid.”

Niet solo

“Veiligheid is en blijft een zaak van iedereen, van ontwerper, bouwbedrijf en bouwvakkers. Dit kan geen enkele partij in z’n eentje. Daarom zetten we samen met de bonden en opdrachtgevers stappen om veiligheid te creëren. Dat doen we behalve met allerlei voorlichtingsmateriaal onder meer met richtlijnen voor steigers en voor Torenkranen. Daarin lopen we voorop, samen met bijvoorbeeld de branchevereniging van de steigerbouw. Bij het opstellen van die richtlijnen zagen we dat méér doen op het gebied van veiligheid niet solo kan, maar echt iets is voor de hele keten."

Bouwend Nederland gaat in overleg met bonden en haar leden onderzoeken welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om het stijgende aantal dodelijke ongevallen in de bouw een halt toe te roepen.

Meer informatie over veiligheid in de bouw:
Ruim 47.000 mensen zijn Bewust Veilig
17 maart zijn we Bewust Veilig

Taskforce Veiligheid & Arbeidsomstandigheden bijeen
“Veiligheid is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering”

Lees hier het jaarverslag van de Inspectie SZW.


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID

Over de auteur

Charles Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid