De bouw nog steeds in top 3 van onveilige branches

Door Redactie, 22 mei 2017

De bouw nog steeds in top 3 van onveilige branches

In 2016 was de bouw één van de onveiligste branches om in te werken.
Van alle dodelijke ongevallen (70 in totaal) waren er 16 in de bouwsector te betreuren.
En ook qua (zware) ongevallen 'scoort' de branche zeer slecht: 158 slachtoffers per 100.00 werknemers..
Dit blijkt uit het Jaarverslag over 2016 van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie).

Met name in de algemene-, burgerlijke- en utiliteitsbouw en bij gespecialiseerde werkzaamheden ziet de Inspectie SZW (ISZW) de onveiligheid toenemen: in de GWW is er sprake van een lichte daling.
De meest waarschijnlijke oorzaak van de stijging van de (dodelijke) ongevallen is de economische dynamiek: zeker ook in de bouw is sprake van hoge groeicijfers.  

Als sector met een hoog risico groeit de bouw sneller dan gemiddeld, en loopt daarmee tegen de grenzen van de arbeidsmarkt aan (onvoldoende gekwalificeerde vakmensen, ontoereikende instroom, hogere werkdruk, langere werktijden etc.). En ook constateert de Inspectie dat nog altijd 37% van de bouwbedrijven niet over de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) beschikt.
En bij de uitgevoerde inspecties blijkt slechts 50% van de PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) in orde te zijn.

Kortom: Bewust Veilig werken is zeker niet iets van één dag per jaar!

Aandachtgebieden ISZW

De Inspectie richt haar aandacht binnen de bouw met name op de risico's vallen van hoogte, fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast zet zij sinds het begin van dit jaar sterk in voor de bevordering van verantwoord opdrachtgeverschap, zeker ook in de bouwsector.
In dit kader juicht de ISZW het toe dat Bouwend Nederland - samen met de vakbonden - ernaar streeft om een aantal Richtlijnen (waaronder de Richtlijn Steigers) in de Arbocatalogus Bouw & Infra te brengen.

Voor de tekst van het hele Jaarverslag 2016 klik hier »


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO) VEILIGHEID IN DE OMGEVING VAN HET BOUWWERK GEVAARLIJKE STOFFEN

Contactpersoon bij dit bericht

Charles Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid