COLUMN / Naar een duurzaam Nederland

Door Annemieke Traag , 23 mei 2017

COLUMN / Naar een duurzaam Nederland

Op 12 april ben ik aan de slag gegaan als gedeputeerde Energie, Milieu en Europa voor de provincie Overijssel. De uitdagingen die ik de komende periode ter hand neem, zijn de energietransitie - waaronder het verduurzamen van tienduizenden bestaande woningen - en duurzaamheid (duurzaam materiaalgebruik, asbestdaken en circulaire economie). 

Vanuit de provincie Overijssel volgen wij met grote belangstelling de formatie van een nieuwe regering in Den Haag. Helaas is de eerste poging mislukt, dus het duurt waarschijnlijk nog even voordat we een nieuwe regering hebben. Wat Overijssel betreft, is die er zo snel mogelijk. Er moeten grote stappen worden gezet op gebied van energie, milieu en duurzaamheid. Investeringen die ons land en onze provincie een prettiger leefomgeving bieden, maar die ook leiden tot werk voor onder meer de bouw- en installatiesector!

‘Naar een duurzaam Nederland’, zo heten het pamflet en de investeringsagenda die de decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen) hebben aangeboden aan de formateur. In het pamflet pleiten wij voor een nationaal energieprogramma, versnelde maatregelen op gebied van klimaatadaptatie en investeringen in een transitie naar circulaire economie. Wij willen van het rijk heldere en langjarige ambities op deze drie onderwerpen. En vooral fondsen en investeringsmiddelen om deze ambities waar te maken. Daar tegenover zetten wij onze eigen inzet en middelen. Jaarlijks gaat dit om 28 miljard euro. Kijk op www.ipo.nl voor het gehele investeringsprogramma.

Uiteraard wachten we niet op een nieuw kabinet, maar zijn we zelf al volop bezig. Zo hebben wij ons als provincie Overijssel ten doel gesteld om in 2020 45% van de koopwoningen in onze provincie op minimaal energielabel B te hebben. Dat gaat om tienduizenden particuliere woningen. A hell of a job! Maar alleen met dit soort aanpakken maken we de meters die nodig zijn. En we doen het niet alleen. We hebben hierover een deal gesloten met gemeenten, brancheorganisaties en het ministerie van BZK. Met resultaat! De teller staat inmiddels op 20.000 woningen die zijn verduurzaamd sinds 2011. Daarnaast spannen de Overijsselse woningcorporaties zich in om ook hun woningvoorraad te verduurzamen.

Dit soort resultaten, die wij samen met u als bouwsector realiseren, kunnen wij in Den Haag overleggen. Met daarbij de opdracht: “En nu jullie!” En die opdracht is wat mij betreft niet vrijblijvend. Ook wij gaan de komende jaren vol door met de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, en al onze andere plannen. Met de bouw- en installatiesector aan onze zijde, en met de uitgestoken hand richting Den Haag: samen naar een duurzaam Nederland!
 


DUURZAAMHEID

Over de auteur

Annemieke Traag

Gedeputeerde voor de portefeuille Energie, Milieu en Europa voor de provincie Overijssel