Beleggingsvehikel verduurzaming woningen

Door Redactie Bouwmeesters , 01 juni 2017

Beleggingsvehikel verduurzaming woningen

Een nieuwe financieringsstructuur voor het verduurzamen van veel woningen tegelijk door grote investeerders, zodat particuliere eigenaren van die woningen daar niet zelf in een klap veel geld aan kwijt zijn. Over zo’n ‘vehikel’ overlegt binnen het ministerie van BZK een werkgroep waarbij behalve Bouwend Nederland ook VNG, Netbeheer Nederland en grote beleggers aan tafel zitten. “Knelpunt bij de verduurzaming van de eigen woning blijft de forse initiële investering. Dus zo’n vehikel is nodig, wil je mensen echt verleiden tot het verduurzamen van hun woning”, licht beleidsadviseur Helen Visser van Bouwend Nederland toe. Met zelfvoorzienende ‘ecodorpen’ als onderwerp, ging BNR Bouwmeesters van 31 mei ook over verduurzaming.  

Woningpakketten

De financieringsstructuur waarover de BZK-werkgroep nu praat, gaat over het bundelen van woningen tot grote pakketten, waardoor de verduurzaming van al die woningen tezamen voor grote investeerders interessant wordt als lange termijnbelegging. Want de opzet van het plan is ook dat de eigenaren van deze woningen de verduurzaming ervan terugbetalen – inclusief een lage rente – in de vorm van een vast bedrag per maand, uitgesmeerd over een lange periode. Dit vaste bedrag komt in plaats van de maandelijkse energiekosten. Visser: “Het is een soort servicecontract waarmee ook installaties in de woning worden onderhouden en geupdatet. En bij tussentijdse verkoop van de woning gaat dit bedrag mee naar de nieuwe eigenaar.”

Enorme opgave

Visser: “Je kunt je aanbod als verduurzamingsmarkt nog zo goed op orde hebben, toch hangt voor iemand die zijn huis wil verduurzamen daar een fors prijskaartje aan. Waardoor veel particulieren afhaken, omdat het ten koste zou gaan van dingen waarvoor die dat geld veel liever gebruiken, zoals voor een leuke vakantie, de studie van de kinderen of aflossing van de hypotheek. Veel particulieren zijn zich er ook nog niet bewust van dat ze veel energie kunnen besparen met hun woning. We moeten dus wel een slim vehikel bedenken, willen we de particulier over de streep trekken, zodat het tempo van de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad omhoog gaat. Want daar staan we met z’n allen voor een enorme opgave, veel groter dan de duurzaamheidsopgave voor nieuwbouwwoningen.”

Onderdeel van Bouwagenda

De gesprekken over het financieringsvehikel voor grote beleggers maken deel uit van de Bouwagenda. De bedoeling is dat het nieuwe kabinet aan de slag gaat met de knelpunten die in deze innovatieagenda voor de bouw- en infrasector worden benoemd. Visser legt uit dat het financieringsvehikel niet alleen bedoeld is voor de woningsector maar ook ingezet kan worden voor het realiseren van andere bouwopgaves, zoals grootschalige verduurzaming van schoolgebouwen. Ze geeft aan dat het vehikel er pas kan komen als het nieuwe kabinet in het zadel zit, omdat invoering ervan aanpassing van de wet vereist voor de situatie waarin een pand met zo’n financiering van eigenaar verandert.

Behoefte aan strakke regie

Visser hoopt dus dat het nieuwe kabinet snel aantreedt. “Maar wat wij als Bouwend Nederland vooral graag willen, is dat er vanuit Den Haag een strakke regie komt op de energietransitie. Met drie ministeries die er alle drie voor een deel mee van doen hebben (EZ, BZK en I&M), is de aansturing van deze enorme maatschappelijke opgave nu te versnipperd. Wil je die opgave halen, dan is een integrale aanpak nodig, waarbij er beter wordt gekeken wat er per opgave nodig is om er mee aan de slag te kunnen gaan.”

De Duurzame Aanbieder

Om zelf meer particuliere woningeigenaren over de streep te trekken om te investeren in verduurzaming, lanceert Bouwend Nederland deze zomer de ‘Duurzame Aanbieder’. Bouwend Nederland doet dit samen UNETO-VNI, OnderhoudNL en VNG. BZK en natuur- en milieufederaties ondersteunen het initiatief, dat ook een lijst met duurzame aanbieders betreft. “Veel particulieren hebben moeite met het vinden van een goede aanbieder op de verduurzamingsmarkt”, licht Visser toe. “Een Duurzame Aanbieder biedt een one-stop shop, met informatie over de beste opties om naar energieneutraal te komen, direct of met tussenstappen, geeft advies over hoe je het financiert, en biedt ook garanties."

Verhuurdersheffing afschaffen

Opdat er bij woningcorporaties meer geld beschikbaar komt voor de verduurzaming van hun bestaande woningvoorraad, pleit Bouwend Nederland net als Aedes voor afschaffing van de verhuurdersheffing. Met de woningcorporatiekoepel wordt ook gewerkt aan een ‘standaard modelcontract verduurzaming corporatiebezit’. Visser: “Nu bestaan er allerlei modelcontracten, wat bij corporaties en bouwers tot veel onzekerheid leidt over waar verduurzaming wel of niet aan moet voldoen. Het standaard modelcontract haalt die onrust hopelijk uit de markt.”

Handvat circulair aanbesteden

Een ander duurzaamheidsproject met Aedes betreft het ‘handvat circulair aanbesteden’. Visser: “Circulariteit in de bouw is lastig omdat het over veel verschillende grondstoffenstromen gaat en over veel ketenpartners met diverse belangen. Woningcorporaties zoeken ook naar hun rol in het vormgeven van circulariteit. Daarom bekijken we samen met Aedes of we een soort handvat kunnen ontwikkelen. Waardoor voor het hele land duidelijk wordt wat je als bedrijf of corporatie aan circulariteit kunt doen, gegeven de huidige stand van de techniek en bestaande bouwmethodes. Bijvoorbeeld of in de aanbesteding al moet staan hoe je uiteindelijk gaat slopen of niet.”
 


DUURZAAMHEID

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters