CIV - Subsidiekans! - update!

Door Redactie, 01 juni 2017

CIV - Subsidiekans! - update!

Update CIV Gebouwde Omgeving
Woensdag 6 september hebben Ingeborg Janssen Reinen, Lenny Janssen, Harry van Eck, Servi Verstappen, René Mobers en Tjeu Van de Laar ten overstaan van een commissie eenduidig en met verve een presentatie gegeven over het Centrum voor Innovatief Vakmanschap De Gebouwde Omgeving Limburg. Gilde Opleidingen mocht, als penvoerder, de aftrap doen.
Wij kunnen tevreden terugkijken op deze pitch en hopen uiteraard op een positief besluit met betrekking tot de aanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO.
20 oktober aanstaande zullen wij vernemen wat het resultaat is. Wij willen Ingeborg, Servi, Harry en Lenny hartelijk danken voor hun deskundige inbreng op de gestelde vragen tijdens de pitch.
Voorts willen wij eenieder danken die op enige wijze meegewerkt heeft aan het tot stand komen van de regiovisie, businessplan en commitment CIV Gebouwde Omgeving Limburg. Nu nog even de uitkomst afwachten, waarmee we naar we hopen groen licht krijgen en snel met u binnen Limburg aan de slag gaan met deze unieke samenwerking in de gebouwde omgeving.


Tjeu Van de Laar en René Mobers
Gilde Opleidingen en Bouwmensen Limburg

Het is “2 voor 12”; we moeten nú actie ondernemen betreffende opleiding en instroom in onze branche. Opleidingen moeten blijven aansluiten bij hetgeen u als ondernemers nodig heeft, ook bestaand personeel moet bijgeschoold blijven, daarnaast is het ongelooflijk belangrijk jonge mensen te blijven enthousiasmeren om te kiezen voor een toekomst/opleiding in de bouw.
Deze subsidie aanvraag voor het CIV Gebouwde Omgeving is een prachtkans; een mooie mogelijkheid tot grote subsidie uit het MBO-fonds waarmee we de broodnodige aanpassingen kunnen doen in onze branche voor wat betreft instroom en opleiden.

Zie hier de oproep van collegalid Ron Wijen van Bouwbedrijf Teng Wijen!

Wat hebben we van ú nodig?
Om de subsidie te kunnen verkrijgen is de samenwerking noodzakelijk tussen Overheid, Opleidingen én ook de Ondernemers; alle opleidingen uit Limburg doen mee, de provincie is positief, nu moeten wij als ondernemers nog ‘ja’ zeggen tegen dit plan. 

Meedoen kunt u door kennis en/of materialen beschikbaar te stellen. U draagt niet bij in geld, maar geeft wel af en toe een gastcollege, denkt mee over een opleidingsmodule of stelt uw werkplaats beschikbaar. Doet u mee en zegt u ja?

Stuur nú een mail naar limburg@bouwendnederland.nl

Vanzelfsprekend wordt uw medewerking beloond. Door mee te werken laat u aan toekomstige medewerkers zien dat u met de toekomst bezig bent, u blijft aangehaakt voor wat betreft de laatste ontwikkelingen in opleiden én u krijgt voorrang op leerlingen. Daarnaast wordt voor de uren die u (of een van uw medewerkers investeert) € 33,- per uur aan u vergoed.


Waarom CIV?
De ontwikkelingen in de bouwsector zijn groot; er wordt gewerkt met steeds geavanceerdere innovatieve technologieën en ook de impact van sociale & demografische veranderingen gaan een steeds belangrijkere rol spelen. Er is sprake van een toenemende en complexere samenwerking tussen verschillende partijen in de bouw- en infrasector. Daarnaast bieden samenwerkingen met andere sectoren, zoals de energiemarkt en de installatiebranche, kansen voor de bouwsector. Deze ontwikkelingen stellen hogere en nieuwe eisen aan (toekomstige) medewerkers, ondernemers én aan het onderwijs in de bouwsector.
Daarnaast is een goede instroom van jonge mensen die de bouw in willen, van groot belang!

Het CIV Gebouwde Omgeving is een samenwerking tussen:
- Gilde Opleidingen, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Hogeschool Zuyd & Fontys
- Bouwmensen Limburg
- Bouwend NL afdeling Limburg
- Bouwondernemers in Limburg

Het CIV GO zal starten per 1 juli 2017 (fase 1) met de volgende inhoudelijke activiteiten:
1. Uitvoering van het Plan van Aanpak Asbestsanering
2. Ontwikkeling van een verbeterd MBO opleidingsprogramma gericht op beheer & onderhoud
3. Ontwikkeling MBO programmadelen gericht op “cross-overs” tussen sectoren (o.a. met de installatietechniek), modulair bouwen en de inzet van ICT-tools in het bouwproces
4. Ontwikkeling MBO programma delen (zowel N2,3 en 4) gericht op het verbeteren van “soft/ 21 st century skills” (communicatievaardigheden, werken in multidisciplinaire teams etc.)
5. Doorontwikkeling van het SROI project Limburg breed (vanaf 1 januari 2018)
6. Wervings- & voorlichtingsactiviteiten om de bouwsector positief te profileren om daarmee ook de instroom van nieuwe leerlingen en medewerkers te verhogen.

De looptijd van het CIV is 4 jaar met de intentie om de samenwerking tussen de partners duurzaam voort te zetten.Contactpersoon bij dit bericht

Hanneke van Eijndhoven

Verenigingsmanager afdeling Limburg