Bouwagenda hefboom voor BIM

Door Redactie Bouwmeesters , 08 juni 2017

Bouwagenda hefboom voor BIM

“BIM zorgt voor meer kwaliteit en voor minder fouten in het bouwproces.” ‘BIM-strateeg’ Jacques Duivenvoorden zou daarom graag zien dat BIM sneller sectorbreed wordt ingevoerd. Daarom is hij blij met de Bouwagenda, als “belangrijke hefboom voor een collectieve aanpak van BIM”. Zo’n aanpak levert, stelt hij, ook een aanzienlijke economische winst op. “Die bijdrage aan de Nederlandse economie is nog onvoldoende in beeld gebracht.” BIM was ook het onderwerp van de uitzending van BNR Bouwmeesters van 7 juni. 

Aanhanger van het Engelse model

Duivenvoorden, zelfstandig adviseur ketensamenwerking en ambassadeur van het BIM-loket op de Bouwcampus in Delft, is zelf aanhanger van een BIM-beleid getrokken door de overheid naar Engels model. “Digital Built Britain is een topdown BIM-programma vanuit de overheid daar. Met zo’n aanpak zou je hier ook sneller meer resultaat boeken met BIM, maar onze overheid gelooft nu juist heel sterk in een bottum-up aanpak. Toch zou het helpen als het EIB doorrekent wat de economische winst is als iedereen in de keten met BIM gaat werken. Dat is nog onvoldoende in beeld gebracht, maar het zou meer vaart brengen in de omschakeling.”

Feestje van de bouwsector

Als BIM-ambassadeur richt Duivenvoorden zich op het verankeren van BIM in wet- en regelgeving, zoals in de komende Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Wet GDI (Generieke Digitale Infrastructuur): “Het gaat om BIM een wat vastere positie te geven in regelgeving rondom vergunningen. Voor aanvragers van vergunningen is het belangrijk om te weten of BIM daarin wel of niet gehanteerd wordt als standaard.” Als lobbyist voor BIM moet hij daar af en toe richting overheden nog flink zijn best voor doen: “Overheden zijn nog heel erg vertrouwd met GIS (Geografisch Informatiesysteem) en BIM is als ik het simpel uitdruk vooral een feestje van de bouwsector.”

Belangrijke stap voorwaarts

BIM-loket bestaat als stichting nu een jaar en is het centrale aanspreekpunt voor informatie over open BIM-standaarden. Duivenvoorden noemt het een werkorganisatie van de Bouw Informatie Raad (BIR) die zich sterk maakt voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM. In de BIR zijn alle geledingen van de bouwkolom vertegenwoordigd: opdrachtgevers en -nemers, ingenieursbureaus, installateurs, architecten, en fabrikanten/leveranciers. Een belangrijke stap voorwaarts noemt Duivenvoorden de recente lancering van het Nationaal BIM Protocol door de BIR. Projectteams gebruiken het model als onderlegger voor het vastleggen van hun project specifieke BIM-afspraken. Daarnaast biedt het model een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om ons heen, als voorbereid op toekomstige Europese BIM-normering.

BIM ontkokert

Duivenvoorden: “BIM is een bindmiddel, een gemeenschappelijke taal. Partijen in de keten kijken vanouds allemaal op hun eigen manier naar de bouw. BIM ontkokert, daarmee laat je je eigen wereld los en kijk je hoe je bouwinformatie gemeenschappelijk kan gebruiken. Daar is dat BIM-protocol belangrijk voor. Het is richting opdrachtgever en opdrachtnemer ook een handreiking voor hoe je concreet om moet gaan met BIM.“

Stroomversnelling

Bij nog lang niet alle bouwprojecten wordt BIM gehanteerd, maar Duivenvoorden neemt wel een ‘stroomversnelling’ waar. Het Rijksvastgoedbedrijf schrijft BIM voor grote projecten sinds 2011 als verplicht voor in het bestek en ook andere grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Prorail, gemeenten en provincies en woningcorporatiekoepel Aedes hanteren het inmiddels. Toch signaleert Duivenvoorden wel nog gebrek aan kennis over BIM. “Onbekend maakt onbemind, daarom is het BIM-Protocol zo belangrijk en ook de voorlichting die het BIM-loket geeft, zoals op de jaarlijkse BIM-praktijkdag. Maar ik zie ook hoe HBO-studenten in hun opleiding al met BIM bezig zijn. Die weten straks niet beter.”

Wedergeboorte van de bouw

Duivenvoorden mag graag nadenken over hoe de wereld eruit ziet als alle partijen in de bouwkolom BIM toepast, ‘als punt op de horizon’: “Met BIM kan je het hele bouwproces van te voren simuleren en op de computer doorakkeren. Het aan de voorkant doorrekenen van varianten gaat veel sneller, en je krijgt direct veel meer zekerheid over of wat je bedacht echt te maken valt. Ook de bouw kan dingen sneller en slimmer organiseren. Dus ik denk dat we straks betere en veel complexere bouwconstructies kunnen maken, doordat je door het hele proces heen tot in detail meer in control bent. Met BIM heb je het voor mij dus de wedergeboorte van de bouw. Waarbij ik vind dat we ook moeten nadenken over hoe we BIM kunnen gebruiken bij ontwikkelingen als big data en smart cities. Daarvoor is rondom al die bouwinformatie eigenlijk nog een zwaarder kennisprogramma nodig.”
 


INFORMATISERING VAN DE BOUWKETEN

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters