Opleiding Professional Restauratie nu ook in Drachten

Door Redactie, 27 juni 2017

Opleiding Professional Restauratie nu ook in Drachten

Met ROC Friese Poort en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) heeft het ROP (Restauratie Opleidingsproject) overeenstemming bereikt om deze opleiding in september 2017 voor het werkgebied in Drachten te gaan aanbieden. De opleiding wordt al aangeboden door de ROC van Twente in Rijssen en ROC Koning Willem 1 in Den Bosch.

De opleiding Professional Restauratie is een tweejarige beroepsopleiding (BBL) op niveau 4 voor een gevarieerde doelgroep van verschillende opleidingsniveaus (MBO, HBO tot universitair). De opleiding is bedoeld voor medewerkers van bouwbedrijven die regelmatig restauraties uitvoeren, medewerkers van monumentenorganisaties en toezicht/handhaving van gemeenten, van restauratiearchitecten en adviesbureaus en medewerkers van Monumentenwachten. In de opleiding is veel aandacht voor historische constructies, materialen en afwerking. Ook komt wet- en regelgeving, planvorming en organisatie uitgebreid aan de orde evenals het herkennen van bouwstijlen en de geschiedenis van de bouwkunst. De leerling/student gaat één middag/avond per week naar school. Kortom een echte ‘professionele’ opleiding.

Samen met ROC Friese Poort in Drachten wordt een voorlichtingsavond gehouden die gepland staat voor 13 juni 2017.

Klik HIER voor de uitnodigingsbrief voor de informatieavond op 13 juni.

Klik HIER voor het programma van de informatieavond op 13 juni.

Klik HIER voor de brochure van de opleiding Professional Restauratie (N.B.  de genoemde prijzen zijn van 2014 en niet meer actueel).

Kijk ook op http://www.restauratienoord.nl/


ONDERWIJS EN OPLEIDING

Contactpersoon bij dit bericht

Alja Vos

Adviseur Sociale Zaken en Arbeidsmarkt