De toekomst van gebiedsontwikkeling

Door Redactie, 16 juni 2017

De toekomst van gebiedsontwikkeling

Onder de titel ‘Gebiedstransformaties: Ruimte voor Durf en Diversiteit´ presenteert de TU Delft het onderzoek dat zij uitvoerde in het kader van de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie. Bouwend Nederland is ondertekenaar van deze City Deal en tien van haar leden kunnen deelnemen aan deze besloten bijeenkomst.

Datum: Woensdag 5 juli 2017, 10:30 - 12:30 uur met aansluitend netwerklunch (tot 13.30u)
Locatie: Den Haag (exacte locatie volgt)

Hoe gaan we om met de druk op de stad? Hoe gaan we om met de woningvraag en de sterk stijgende huizenprijzen in stedelijke gebieden? Stedelijke gebiedstransformaties zijn vaak ingewikkeld, duur en tijdrovend. Soms wordt daarom (te) snel teruggegrepen naar bouwen ‘in de wei’. Hoe kunnen gebiedstransformaties makkelijker van de grond komen? Welke typen van aanpak en coalitievorming zijn nodig om gebieden succesvol te transformeren? Welke nieuwe/alternatieve instrumenten en financieringsconstructies kunnen daarbij helpen? En wat betekent dit voor de rol van de overheid en de condities waaronder marktpartijen deelnemen? Moet het roer om?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek “Gebiedstransformatie: Ruimte voor Durf en Diversiteit”. Voortbouwend op eerder onderzoek uit de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie heeft de TU Delft vakgroep Urban Development Management een wetenschappelijke analyse en duiding verricht van stedelijke gebiedstransformaties in zowel Nederland als het buitenland en de mechanismen die daar gaande zijn. Voor het onderzoek is ook een groot aantal professionals van marktpartijen, overheden en wetenschap ge├»nterviewd.

Tien leden van Bouwend Nederland zijn genodigd om kennis te nemen van de onderzoeksresultaten en onder leiding van prof. Hans de Jonge, emeritus hoogleraar TU Delft, met elkaar in gesprek te gaan over een aantal centrale thema`s uit het onderzoek. Wij zien uit naar een vruchtbare bijeenkomst en hopen op uw inbreng!

U kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mail naar Postbus.AgendaStad@minbzk.nl


MARKT WONINGMARKT UTILITEITMARKT