Wetsvoorstel wijziging WION naar Tweede Kamer

Door Redactie, 29 juni 2017

Wetsvoorstel wijziging WION naar Tweede Kamer

Veiliger graven door in kaart brengen huisaansluitingen

                 
Graafschade kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de omgeving en uitval van openbare voorzieningen. Om graafwerkzaamheden veiliger uit te voeren en overlast te verminderen, heeft minister Kamp van Economische Zaken op 26 juni 2017 een wetswijziging bij de Tweede Kamer ingediend. Beheerders van energie, telecom, data, water en rioolnetten zijn voortaan verplicht om ook de informatie over alle aansluitingen van woningen en bedrijven aan te leveren aan grondroerders bij graafwerkzaamheden. De netbeheerders met gasnetten hebben tot eind 2019 om hieraan te voldoen, andere netbeheerders hebben hiervoor een langere termijn. Bron: Ministerie van Economische Zaken

Minister Kamp: 'Onveilig graafwerk veroorzaakt ernstige ongevallen en levert bovendien economische schade voor veroorzakers, netbeheerders en gebruikers op. Juist in de nabijheid van woningen en bedrijven ontstaan de meeste incidenten, omdat betrouwbare gegevens over deze kabels en leidingen vaak ontbreken. Deze stap legt de wettelijke basis om gegevens over de aanwezigheid en ligging van infrastructuur compleet te maken, uniform vast te leggen en inzichtelijk te maken voor betrokken partijen.'

Betrokken partijen maken aanvullend praktische afspraken

Nederland heeft miljoenen kabelgoten, mantelbuizen en kasten voor telecom, energie, gas, spoor en riolering, zowel onder als boven de grond. Om aan de wetswijziging op een uniforme manier invulling te geven, hebben betrokken partijen zelf een richtlijn opgesteld, de CROW 500. Netbeheerders, aannemers en opdrachtgevers hebben afgesproken om ieder vanuit hun eigen rol actief bij te dragen aan een zorgvuldig graafproces.

De wetswijziging wordt opgenomen in de nieuwe WION die daarna zal samengevoegd worden met de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON). Minister Kamp heeft 8 juni 2017 de WIBON bij de Tweede Kamer ingediend. Het Agentschap Telecom houdt toezicht op naleving van deze wetgeving. Het Kadaster krijgt door de wijziging de wettelijke mogelijkheid om op eigen verzoek van netbeheerders gegevens over kabels en leidingen centraal op te slaan.

Bekijk hier alle stukken van dit wetsvoorstel »

Zie ook:
Richtlijn CROW 500: Schade voorkomen aan kabels en leidingen


INFRAMARKT

Contactpersoon bij dit bericht