Meer uitstel voor wet kwaliteitsborging

Door Redactie, 11 juli 2017

Meer uitstel voor wet kwaliteitsborging

De Eerste Kamer stemt vandaag niet over de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Daarmee honoreert de Eerste Kamer het verzoek tot uitstel, van minister Plasterk (Wonen). Hierdoor komt de vorige week al uitgestelde ingangsdatum van 1 januari 2019 onder druk.

Aan het eind van de behandeling van het wetsvoorstel op 4 juli zegde minister Plasterk de Eerste Kamer toe een brief te sturen. Dit naar aanleiding van de kritiek vanuit de Eerste Kamer. Deze brief werd vrijdag 7 juli na de ministerraad verstuurd en vandaag behandeld in een commissievergadering van de senaat. De Eerste Kamer gaat zoals verwacht in op het verzoek van de minister om de stemming 'aan te houden'.

In deze vorm zou het wetsvoorstel weggestemd kunnen worden. De minister heeft door dit uitstel de mogelijkheid tot een zogenaamde novelle. Minister Plasterk, of mogelijk een minister in een volgend kabinet past dan het wetsvoorstel aan. Dat aangepaste voorstel zal eerst weer door de Tweede Kamer moeten worden behandeld voor het terugkomt in de Eerste Kamer.

Bouwend Nederland heeft altijd een wet bepleit die enerzijds bouwkwaliteit een impuls geeft, maar die anderzijds geen verdere juridisering of kostenverhoging in de hand werkt. Bouwend Nederland is benieuwd hoe het aangepaste wetsvoorstel eruit gaat zien.


WETGEVING