Wet DBA opgenomen in Handboek Loonheffingen 2017

Door Redactie, 31 augustus 2017

Wet DBA opgenomen in Handboek Loonheffingen 2017

In het Handboek Loonheffingen 2017 is per 1 juli een hoofdstuk toegevoegd betreffende de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze wet is van toepassing wanneer er wordt gewerkt met ZZP-ers. In het Handboek is onder meer opgenomen wanneer er sprake is van een echte en fictieve dienstbetrekking.

Opschorting Handhaving

In het Handboek is in paragraaf 1.1.6 ook opgenomen dat de handhaving is opgeschort tot 1 juli 2018, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid. Dit staat als volgt uitgelegd:

"U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)."

Sectorale modelovereenkomst Bouw & Infra

De bouw- en infrasector heeft inmiddels de beschikking over een goedgekeurde modelovereenkomst 'aanneming van werk'. Sociale partners in onze sector hebben die modelovereenkomst gezamenlijk gemaakt. Hiermee beschikt onze sector over een prima middel om - rekening houdend met specifieke sectorale aspecten - de verhouding tussen opdrachtgever en zzp-er goed te regelen.

Meer weten?

De Bouwend Nederland Academy organiseert ook het komende jaar de cursus 'Aan de slag met ZZP-ers'. Deze cursus helpt je te begrijpen wat een zzp’er is en op welke manieren 'veilig' werken (in het belang van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer) met zzp’ers mogelijk is. Aan bod komen vragen als: Wanneer is er sprake van een echte ZZP’er en wanneer niet? Is een zzp’er een (onder)aannemer? Wat is het verschil tussen een (fictief) dienstverband en een onderaannemer? En hoe kan ik op een juiste manier blijven werken met zzp’ers? Klik hier voor meer informatie of om u in te schrijven.


ARBEIDSMARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250