Uitblijven van centraal akkoord over arbeidsmarkt gemiste kans

Door Jørgen Hulsmans , 08 september 2017

Uitblijven van centraal akkoord over arbeidsmarkt gemiste kans

Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn er niet in geslaagd om tot een centraal akkoord te komen over verbetering en vernieuwing van de arbeidsmarkt. Een breed draagvlak voor maatregelen op dit gebied door een nieuw kabinet blijft daarmee uit. Bouwend Nederland vindt dat teleurstellend maar beschouwt het vooral als een gemiste kans. Werkgevers en vakbonden zullen hun wensen en standpunten nu ieder voor zich moeten inbrengen bij de formatiepartijen .

Werkgevers hebben vanaf het begin van het sociaal overleg met de vakbonden ingezet op een reparatie van bestaande wetgeving en op een vernieuwende aanpak van de arbeidsmarkt.

De huidige loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers en de WWZ – inclusief de verplichte transitievergoeding – zijn voor werkgevers een belangrijke belemmering voor het aanbieden van een vast dienstverband. Het betekent een rem op de economische groei van Nederland, juist nu het in een opgaande markt alle hens aan dek is voor bedrijven. Maar ook de inzet van ZZP’ers en flexkrachten vraagt om een structurele visie op de arbeidsmarkt, van nu en in de toekomst.

Investeringen en banen nodig

Net als de centrale werkgeversorganisaties ziet Bouwend Nederland voor de komende jaren voldoende uitdagingen in de bouw- en infrasector. Naast investeringen zijn ook extra banen nodig om alle maatschappelijke opgaven op het gebied van woningbouw, renovatie, infra en verduurzaming van de bebouwde omgeving aan te pakken. Dit vraagt om de juiste randvoorwaarden in sociale wet- en regelgeving maar ook om genoemde structurele visie .

Waar werkgevers en vakbonden op sectoroverstijgend niveau het niet eens geworden zijn, blijven de sociale partners in de bouw en infra overigens wel met elkaar in gesprek. Ook trekken zij samen op met een gedeelde visie. Los hiervan blijft Bouwend Nederland uiteraard actief lobby voeren op belangrijke thema’s als loondoorbetalingsverplichting en WWZ.

Lees hier de reactie van de centrale werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland »


ARBEIDSMARKT

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging