Betaalbare woningen voor starters met minister voor Wonen en Bouwen

Door Martijn Verwoerd , 13 september 2017

Betaalbare woningen voor starters met minister voor Wonen en Bouwen

Woensdagmiddag 13 september voert de Tweede Kamer rondetafelgesprekken over de vraag hoe starters meer toegang kunnen krijgen tot de woningmarkt. Bouwend Nederland maakt zich al langere tijd hard voor voldoende en betaalbare woningen voor starters. De oplossing: bouw meer en specifiek voor deze groep!

Meer regie bouwlocaties

Starters kunnen nauwelijks een betaalbare woning vinden. Zij zijn het meeste de dupe van de druk op de woningmarkt, de strengere toewijzingseisen van woningcorporaties en de verscherpte eisen die banken aan hypotheekaanvragers stellen. Het kan niet zo zijn dat de jaren vijftig terugkeren. Dat is volgens Bouwend Nederland ook niet nodig als er meer en betere regie gevoerd wordt. Regie op landelijk niveau zodat er meer afstemming tussen gemeenten en regio’s komt en impasses doorbroken worden. Een minister voor Wonen en Bouwen in het nieuwe kabinet kan voorkomen dat het tekort aan bouwlocaties verder oploopt. Let wel, we hebben het over een nieuwbouwproductie van gemiddeld 100.000 woningen per jaar, dubbel zoveel als we de afgelopen jaren hebben gebouwd.

Betaalbaarder door te verduurzamen

Lagere energiekosten maken wonen betaalbaarder (zeker voor bewoners met lagere inkomens). Energieneutraal bouwen voor starters dus. Dat is bij nieuwbouwwoningen financieel goed te doen omdat maatregelen meteen ingebouwd kunnen worden. Schaalvergroting zorgt voor meer efficiency en dus lagere kosten. Hypotheekverstrekkers moeten dan de ruimte krijgen om het ontbreken van een energienota mee te nemen in de hypotheek.

Kosten beperken door samenwerking

De bouwkosten zijn maar een beperkt deel van de woningprijs. In de afgelopen jaren hebben bouwbedrijven deze omlaag weten te brengen door stroomlijning van het bouwproces. Plan- en grondkosten zijn de knoppen waaraan nog gedraaid kan worden. Gemeenten, ontwikkelende partijen en startende bewoners moeten samen kijken hoe ze de kosten bij binnenstedelijk bouwen zo beperkt mogelijk houden en toch een goede woon- en leefkwaliteit realiseren. Samenwerken voor betaalbare woningen dus.

Alle partijen die vanmiddag in de Tweede Kamer aan tafel zitten zijn het over een ding eens: om starters aan een betaalbare woning te helpen, is het nodig voldoende te bouwen en gericht op deze doelgroep.


MARKT WONINGMARKT

Over de auteur

M. (Martijn) Verwoerd

Beleidsadviseur Bouwend Nederland