BNR Bouwmeesters: Klimaatproof bouwen

Door Redactie Bouwmeesters , 14 september 2017

BNR Bouwmeesters: Klimaatproof bouwen

Het klimaat verandert en het weer kent steeds meer uitersten. Extreme regenval, extreme hitte en droogte. Hoe zorgen we ervoor dat onze gebouwde omgeving daar klaar voor is en dat steden in de toekomst leefbaar blijven? Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van woensdag 13 september. 

Studiogasten waren:

-Tim van Hattum, hij leidt het onderzoeksprogramma Klimaat van de Wageningen Universiteit
En
-Edward Stigter, directeur Beleid Gezonde en veilige leefomgeving bij Vereniging NederlandseGemeenten

Groen als spons

Steden, maar ook provincies, waterschappen en het Rijk moeten meer aan vergroeningsbeleid doen en ook zorgen voor extra waterberging. Want groen zorgt voor verkoeling. En in combinatie met meer voorzieningen voor waterberging buffert het als ‘spons’ ook water bij hevige regenval. Zo luidde in een notendop het devies van beide studiogasten. In dit proces moeten ook kennisinstellingen en de bouwsector meedenken en ontwikkelen, benadrukten ze.

Anti-regen stad

Steden zijn vaak voor meer dan tachtig procent verhard en versteend, maar daar begint verandering in te komen. Van Hattum noemde Arnhem de “groenste anti-regen stad van Nederland”. Steden als Amsterdam (met het programma Rainproof) en Rotterdam (met onder meer waterpleinen en subsidie voor groene daken) verzetten de bakens ook. Voor gemeenten die het er nog teveel bij laten zitten, zouden een paar flinke hoosbuien een goede aansporing zijn. “Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood”, aldus Stigter.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Rijkswaterstaat en waterschappen moeten gemeenten faciliteren in hun vergroeninsgbeleid. En kennisinstellingen moeten adaptatiestrategie├źn ontwikkelen om steden klimaatbestendig te maken. De Rijksoverheid moet deze processen stimuleren. De studiogasten benadrukten in dit verband het belang van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd.

BNR Bouwexpo

Deze week in de schijnwerpers “The Cookie Jar house” in de Verenigde Staten

Luister hier naar de uitzending
 


KLIMAATADAPTATIE BEBOUWD GEBIED

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters