COLUMN / Tekort aan werknemers? Ze zijn er wel

Door Eddy van Hijum , 14 september 2017

COLUMN / Tekort aan werknemers? Ze zijn er wel

Het gaat steeds beter met de economie. De berichten zijn goed! De werkloosheid is gedaald naar 4,9 procent van de beroepsbevolking, meldde het CBS in juli. Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is minder dan 5 procent van alle mensen op de arbeidsmarkt op zoek naar werk en per direct beschikbaar. In alle provincies daalde de werkloosheid; ook in Overijssel. Het aantal vacatures steeg hier van 5.571 (2013) naar 9.943 in 2016. 

Ook met de bouw gaat het goed. Dat vertaalt zich in cijfers die weer te denken geven; de bouw vergrijst en het tekort aan personeel neemt behoorlijk toe. Er is een schreeuwend gebrek aan timmerlieden, metselaars en installatiemonteurs zo meldde het UWV dit voorjaar al. Met name onder de 25 jaar zijn er te weinig werknemers en dat heeft alles te maken met de crisisperiode waarin er maar weinig leerwerkbanen werden aangeboden. Nu wreekt zich dat leerwerkplaatsen destijds zijn afgebouwd: de leerlingenstroom is praktisch opgedroogd. En moet de sector zich in duizend bochten wringen om op korte termijn aan personeel te komen. Hoe doe je dat?

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Mijn oproep aan (bouw)werkgevers in deze kolommen is de volgende: kijk bij het zoeken van personeel niet alleen naar de instroom van leerlingen uit het onderwijs. Zoek het ook en vooral bij de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zij-instromers. Die zitten nog steeds thuis op de bank, zonder dat te willen. En ondanks alle opgewekte geluiden: het aantal mensen in de bijstand neemt nog steeds toe. Kijk dus in de kaartenbakken van de gemeenten en het UVW. Werklozen, gedeeltelijk arbeidsgeschikten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, erkende vluchtelingen; ze zijn er en wachten op geboden kansen. Ik zie het ook ├ęcht als onze maatschappelijke opdracht, deze periode van aantrekkende economie te benutten om mensen in te schakelen die nu nog aan de kant staan. Ook in de bouw. Als werkgever moet je niet –hoe makkelijk dat misschien soms ook lijkt- je toevlucht alleen zoeken in goedkope arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Talenten en mogelijkheden

Stap eens naar het Werkplein in de buurt. Gemeenten en UVW kunnen werkgevers over de streep trekken met werkervaringsplekken, loonkostensubsidies, vergoeding van scholing, no riskpolissen en begeleiding op de werkvloer. Ik zie in mijn omgeving prima voorbeelden van bouwbedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld Klink-Nijland in Raalte met hun project om kwetsbare jongeren in de grond- weg en waterbouw aan het werk te krijgen. Talenten en mogelijkheden zijn daarbij de uitgangspunten. En het werkt: met behulp van een leerroutecoach kunnen ze met een erkend vakdiploma binnen twee jaar aan de slag.

https://www.klink-nijland.nl/over-ons/
 


WERKGELEGENHEID

Over de auteur

Eddy van Hijum

Gedeputeerde Economie, Deelnemingenbeleid en Financi├źn voor de provincie Overijssel