Bernard Wientjes: Den Haag schiet op!

Door Redactie Bouwmeesters , 21 september 2017

Bernard Wientjes: Den Haag schiet op!

“We lopen elke dag verder achter met verduurzamen”, waarschuwt Bernard Wientjes als voorzitter van de Taskforce De Bouwagenda. Wientjes slaakte die alarmkreet op Prinsjesdag in een interview in dagblad Trouw. Hij roept formerende partijen op vaart te maken. “Zolang er geen nieuw kabinet is, blijft ook verduurzaming in de bouw lastig.” 

De klok tikt

De Taskforce Bouwagenda kreeg begin dit jaar van ‘bouwministers’ Kamp (EZ), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst) de opdracht de bouwsector te versterken en oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen die te maken hebben met de bouw. Zoals het verduurzamen van woningen en het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. In Trouw waarschuwt Wientjes politiek Den Haag dat de klok tikt: “We hebben nog 8000 werkdagen. In die 8000 moeten we 8 miljoen gebouwen verduurzamen. Dat zijn er duizend per dag. Op dit moment lopen we elke dag verder achter.”

Hinderpaal

Een hinderpaal voor het versneld verduurzamen van huurwoningen, noemt Wientjes in Trouw de verhuurdersheffing. De Taskforce adviseert dat corporaties die versneld verduurzamen een deel van de heffing daarvoor moeten kunnen inzetten. En voor verduurzaming van particuliere woningen pleit de taakgroep ervoor dat de lening die eigenaren daar vaak voor moeten aangaan, gekoppeld wordt aan het huis. “Netbeheerders en energieleveranciers kunnen de betaling daarvoor dan op zich nemen. De woningeigenaar betaalt op zijn beurt iets hogere maandlasten.” Invoering van de eerste maatregel vergt een wijziging in de rijksbegroting, de tweede een wijziging in het juridisch systeem. Voor beide is een nieuw kabinet nodig.

Nu richting kiezen

De Taskforce stelt ook voor de verduurzaming en bouw van schoolgebouwen over te laten aan institutionele beleggers en schoolbesturen die gebouwen vervolgens te laten huren. Maar ook voor deze scheiding van eigendom is volgens Wientjes waarschijnlijk een wetswijziging nodig. Nee zeggen tegen deze plannen, zal het nieuwe kabinet naar zijn overtuiging hem niet doen: “Dan moeten opnieuw beginnen. Juist nu we snelheid moeten bereiken. We moeten nu richting kiezen.”
 


DUURZAAMHEID

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters