Leden Bouwend Nederland agenderen bouwthema’s bij top Ministerie SZW

Door Nicolette Jager , 21 september 2017

Leden Bouwend Nederland agenderen bouwthema’s bij top Ministerie SZW

Vrijdag 15 september bracht het Ministerie van SZW een bezoek aan Bouwend Nederland. Insteek: van gedachten wisselen over een aantal actuele thema’s uit de bouw en infra, zoals de instroomproblematiek, de WAS en de praktische belemmeringen van sociale wetgeving. Het bood de top van het Ministerie van SZW de kans om de ervaringen uit de praktijk van de ondernemers zelf te horen.

Tekort personeel

Directeur-generaal Werk Gert-Jan Buitendijk opende met een situatieschets van de sector. De bouw heeft de hardste klappen gehad maar zit inmiddels weer in de lift. Door de uitstroom in de crisisjaren heeft de bouw nu wel te kampen met een groeiend tekort aan goede vakmensen. Vice-voorzitter van Bouwend Nederland Henk Homberg (ERA Contour) beaamde dit beeld: het aantal deelnemers aan de bouwopleidingen is fors teruggelopen, met name in het MBO.

Inzet statushouders

De inzet van statushouders kan gedeeltelijk uitkomst bieden bij het groeiende tekort aan goed personeel. Vóórdat statushouders daadwerkelijk aan de slag kunnen, lopen opleiders wel tegen een aantal uitdagingen aan. Erik Colijn (Bouwschool Breda) en René Mobers (Bouwmensen Limburg) lichtten toe dat statushouders belemmerd worden door taalkennis en inburgering. Ook ontstaan er financiële gaten voor opleiders en bedrijven zodra de gemeente (UWV) de begeleiding stopt. Deelname aan het arbeidsproces na het afronden van een opleiding biedt statushouders alleen wel nieuw perspectief en levert de overheid uiteindelijk een aanzienlijke kostenbesparing. Processen kunnen versneld worden door parallel te schakelen in plaats van volgordelijk.

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

George Raessens (Heijmans) gaf een inleiding op de implementatie van de WAS. Bij aangetroffen schijnconstructies of misstanden, waarin Heijmans de hoofdaannemer was, waren altijd inleenkrachten betrokken en nooit eigen personeel. We moeten toe naar een omgeving waarbij bedrijven meer gestimuleerd worden om meer mensen in vaste dienst te nemen. Daarvoor moeten de sociale lasten dan omlaag.

Sociale wetgeving

Tot slot van het werkbezoek deelde Peter Koenen, MKB-ondernemer met een familiebedrijf, zijn ervaringen met werkgeverschap. Koenen gaf aan dat de huidige wetgeving bedrijven kapot maakt. Werkgevers durven geen vast personeel meer in dienst te nemen. De transitievergoeding is eerder een transitiestraf. Hoe is het mogelijk dat er een wet is ontstaan waar je na twee jaar doorbetaling bij ziekte nog tien jaar vast zit aan lasten? De hoop van Koenen is dat de transitievergoeding van de baan gaat en het ontslagrecht versoepeld wordt. Zo kunnen MKB’ers weer mensen aannemen.


WETGEVING INSTROOM

Over de auteur

N. (Nicolette) Jager

Medewerker Paritaire zaken | Afdeling Beleid & Vereniging