Lobbyresultaat regio Noord: 6,23 miljoen voor 1000-banenplan in aardbevingsgebied

Door Alja Vos , 26 september 2017

Lobbyresultaat regio Noord: 6,23 miljoen voor 1000-banenplan in aardbevingsgebied

Mede door langdurige inzet van Bouwend Nederland regio Noord krijgen partijen betrokken bij de aardbevingsproblematiek in Groningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een periode van vier jaar € 6,23 miljoen voor 1.000 extra banen. Gisteren is een samenwerkingsverklaring ondertekend door Bernard ter Haar (Directeur Generaal van het ministerie van SzW) en alle betrokken partijen, waarin het 1000-banenplan is opgenomen.

Rol van de Bouw

Binnen de bouw zijn we bekend met het begrip Social Return on Investment (SRoI). Via aanbestedingen wordt van werkgevers gevraagd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten op het werk. In de crisis was dit vaak moeilijk te realiseren, om uiteenlopende redenen. Enerzijds het feit dat zelfs voor eigen personeel niet genoeg werk beschikbaar was, anderzijds omdat de mensen die beschikbaar waren nog niet klaar waren voor deelname aan het arbeidsproces. De investeringen die nodig waren om algemene werknemersvaardigheden te ontwikkelen en een vakopleiding te volgen moesten door de werkgever worden gedragen. Daarbij werd met de verwachtingen van grote hoeveelheden werk in het aardbevingsdossier, van de sector gevraagd om vooraf te investeren in mensen, en te scholen op voorraad.

Na een proces van ruim twee jaar praten met partijen zijn we gekomen tot een plan wat heel werkbaar lijkt en waar we constructief mee aan de slag kunnen. Inmiddels ziet de markt er voor veel bedrijven ook weer anders uit en voelt de sector de grote uitstroom van vakbekwaam personeel, en het gebrek aan instroom de afgelopen jaren. Met het 1000-banenplan liggen er kansen om mensen vanaf de zijkant in te laten stromen, met een stuk opleiding die niet alleen door werkgevers gefinancierd hoeft te worden.

1000-banenplan

In een periode van vier jaar (2018 t/m 2021) willen de partijen realiseren dat er minimaal duizend werkzoekenden extra instromen naar banen in de bouw- en technieksector. Voor deze mensen wordt begeleiding en scholing verzorgd. De partijen zijn ook overeengekomen dat zij hun aanbestedingen zichtbaar maken in een regionale aanbestedingskalender. Daarmee weten lokale werkgevers welk werk eraan komt, zodat zij daarmee rekening kunnen houden. De werkpleinen kunnen op basis van de kalender en het verwachte werk op voorhand werkzoekenden scholen. Vanuit de bouw krijgen we zicht op welk werk wanneer gepland staat en kunnen we ook actie ondernemen wanneer gepland werk wordt doorgeschoven naar een volgend jaar.

Ook hebben de partijen afgesproken dat zij bij hun aanbestedingen sterk inzetten op Social Return on Investment (SRoI). Dat betekent dat overheden bij hun aanbestedingen nadrukkelijk letten op de bijdrage die de aannemende partijen leveren in het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door mensen uit 'de doelgroep' een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Wel is afgesproken dat gewerkt wordt met eenduidige eisen, dus overal gelijk. Zo weten werkgevers waar ze aan toe zijn en hoeven zij niet met verschillende eisen en aanpakken te werken. In uitvoering wordt gekeken naar de behoefte van het bedrijf. Voor werkgevers staat daartegenover dat zij zich inzetten om mensen die willen instromen een kans te bieden.

Breder dan alleen bouwopgave

Samenhang tussen diverse partijen in de arbeidsmarkt is nodig om efficiënt van betekenis te zijn voor de uitvoering van de opgaven in het gebied en de impact op de lokale beroepsbevolking. De samenwerkingsverklaring is hierin een belangrijk instrument waaraan partijen zich verbinden.
De herstel- en versterkingsopgave biedt een goede kans om te komen tot een aanpak voor werkgelegenheid in de regio, die uiteindelijk breder toepasbaar is dan alleen de bouwopgave. Structurele samenwerking tussen overheden en sociale partners is noodzakelijk voor een sterke arbeidsmarktketen. Hiervoor hebben alle partners op 11 juli 2016 al een intentieverklaring getekend. Het 1000-banenplan is hierna ontwikkeld en geeft vorm aan deze intentie.

We zijn trots dat we door onze inzet nu middelen beschikbaar hebben om, samen met alle partijen, vorm te geven aan arbeidsmarktbeleid en op deze manier kunnen werken aan instroom in de sector.

De volgende partijen ondertekenden het convenant: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, twaalf aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl. Eemsmond, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, De Marne, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en Winsum), Provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, Arbeidsmarktregio Groningen Werk in Zicht, Bouwend Nederland regio Noord, VNO-NCW/MKB Noord, FNV-CNV, EPI-kenniscentrum, Centrum Veilig Wonen


ARBEIDSMARKT

Over de auteur

A.J. (Alja) Vos

Beleidsmedewerker