Themabijeenkomst ‘Wie klaart de Klus’ bij afdeling Zaanstreek – Waterland

Door A.L. (Lenneke) Neef , 02 oktober 2017

Themabijeenkomst ‘Wie klaart de Klus’ bij afdeling Zaanstreek – Waterland

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt een steeds belangrijker thema.

Hoe zorgen we dat zo veel mogelijk mensen aan het werk kunnen, ook jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. In de cao Bouw & Infra 2015 – 2017 is de afspraak opgenomen om in de bouwsector tot begin 2017 in totaal minimaal 295 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Hieruit is het project ‘Wie klaart de klus’ voortgekomen.

De Bouwend Nederland afdeling Zaanstreek – Waterland heeft in samenwerking met het UWV (WSNP Zaanstreek – Waterland) en FNV, onder leiding van projectleider Maarten Geel, een bijeenkomst georganiseerd voor leden en andere belangstellenden om dit thema verder onder de aandacht te brengen.

Na de aftrap van de bijeenkomst door de voorzitter van afdeling Zaanstreek – Waterland Roel Scholtens, is een toelichting gegeven door Joep Jansen over het project ‘wie klaart de klus’. Vervolgens hebben ambassadeurs vanuit bedrijven uit de bouw (HSB Bouw, Collect Bouwgroep, Bouwmensen KZW, Revivre Project Management en Wijcker Infra) deelgenomen aan een panel discussie, waarbij zij hun ervaringen en visie op werken met mensen met een arbeidsbeperking gedeeld hebben met de aanwezigen. Door alle bedrijven werd genoemd dat goede begeleiding vanuit zowel het bedrijf als ook vanuit instanties als UWV en gemeenten essentieel is voor het slagen van een plaatsing. Bedrijven moeten hierin ook meer ontzorgd worden door deze instanties.

Om te laten zien aan bedrijven dat het werken met arbeidsgehandicapten niet puur veel tijd kost en mogelijke risico’s oplevert, heeft het UWV tot slot uitleg gegeven over de financiële voordelen die dit kan opleveren. Zo zijn er diverse subsidies en gunstige regelingen beschikbaar, die via de subsidiecalculator makkelijk per plaatsing vooraf berekend kunnen worden.

Al met al een zeer informatieve en inspirerende bijeenkomst!


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA WERKGELEGENHEID SOCIAL RETURN

Over de auteur

A.L. (Lenneke) Neef