Bouwend Nederland tekent Rotterdams Techniek en Technologiepact

Door F.W. (Frank) Slooten , 04 oktober 2017

Bouwend Nederland tekent Rotterdams Techniek en Technologiepact

In Rotterdam slaan bedrijven, gemeente en onderwijs de handen ineen om jongeren enthousiast te maken voor de techniek en technologie. Op 3 oktober ondertekenden bijna dertig vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen, kinderopvang, brancheorganisaties, opleidingsfondsen en de gemeente het Rotterdams Techniek en Technologiepact in aanwezigheid van wethouder Maarten Struijvenberg en wethouder Hugo de Jonge. Ook Bouwend Nederland tekende het Rotterdams Techniek en Technologiepact.

Er is een grote behoefte aan technisch goed geschoolde vakmensen, maar technische beroepen kampen nog steeds met een onbekend, achterhaald of slecht imago. En al jarenlang kiezen te weinig jongeren en werkzoekenden voor een loopbaan in de techniek en technologie. Terwijl daar juist steeds meer kansen en mogelijkheden zijn.
Bovendien is in de samenleving behoefte aan mensen die in staat zijn zich nieuwe technologie eigen te maken, die met nieuwe technologie kunnen werken en vanuit kennis en kunde van nieuwe technologie innovatieve ideeën kunnen ontwikkelen om zo mede vorm en inhoud te geven aan de Next Economy.

Krachtenbundeling

In Rotterdam bestaan veel projecten, programma’s en platforms gericht op kiezen, leren en werken in techniek en technologie naast elkaar in plaats van in verbinding mét elkaar. Daarom werken gemeente, het bedrijfsleven en onderwijsorganisaties nu samen aan overzicht, focus op een aantal thema’s en krachtenbundeling op concrete acties. Zo worden voor meer vmbo-profielen techniek- en technologieprogramma’s verbreed om meer vmbo-leerlingen te binden en boeien voor een vervolgopleiding techniek en technologie aan het mbo. Een ander voorbeeld is dat wordt onderzocht hoe iedere wijk minstens één openbare techniekruimte (makerspace) kan krijgen.


WERKGELEGENHEID ONDERWIJS EN OPLEIDING BEROEPSONDERWIJS EN HOGER ONDERWIJS INSTROOM INSTROOMCAMPAGNE

Over de auteur

F.W. (Frank) Slooten

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt