Inkomen ouders bepaalt mbo-hbo-doorstroom

Door Redactie, 09 oktober 2017

Inkomen ouders bepaalt mbo-hbo-doorstroom

Wat is de relatie is tussen het inkomen van ouders van studenten en hun kansen in het hbo? Het ministerie van Onderwijs heeft het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) deze opdracht gegeven om te onderzoeken.

Hieruit blijkt dat het hoger onderwijs minder toegankelijk is voor jongeren uit gezinnen met een lager inkomen, met uitzondering van de laagste inkomens. Bij het studiesucces, dat wil zeggen de kans op een diploma en de studieduur in het hbo, zijn de verschillen groter dan bij de instroom.

Hoger inkomen

Vorig jaar bleek al, uit een analyse van het CBS, dat vmbo-leerlingen met ouders met een hoger inkomen ook meer kans hebben op het hbo.

Uit de nieuwe analyse blijkt dat van de voltijd mbo 4-gediplomeerden in 2015-2016 43 % direct doorstroomde naar het hbo. Het aandeel instromers is groter onder jongeren uit een gezin met een hoger huishoudensinkomen.Het aandeel studenten met studiesucces is groter onder jongeren uit gezinnen met een hoger inkomen. Bij de doorstroom naar hbo speelt het onderwijsniveau van de ouders een belangrijke rol. In gezinnen met een laag inkomen zijn de opvoeders vaak ook lager opgeleid.

Achtergrond

Mbo’ers met een migratieachtergrond stromen vaker door naar hbo dan mbo’ers zonder migratieachtergrond, maar halen minder vaak binnen vijf jaar een diploma. Ook mannen stromen vaker door, maar zijn, eenmaal ingestroomd, minder succesvol dan vrouwen. Voor een aantal andere factoren wijst het effect wel in beide gevallen dezelfde richting op.

Zowel de kans op instroom als de kans op studiesucces is groter bij jongeren van wie de opvoeder(s) een hoog onderwijsniveau heeft. Ook geldt dat mbo’ers die ouder zijn zowel een kleinere kans hebben om door te stromen naar het hoger onderwijs als om binnen vijf jaar een ho-diploma te halen.

Mbo’ers uit gezinnen met een middeninkomen hebben een kleinere kans om door te stromen dan mbo’ers uit gezinnen met een hoog inkomen. Bij studiesucces in het hoger onderwijs ziet het CBS een wat kleinere succeskans voor mbo’ers uit lagere inkomens ten opzichte van mbo’ers uit het hoogste inkomensdeciel.

Bron: Scienceguide

Bouwend Nederland is actief in de Stichting Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven. Daarnaast zijn veel leden van Bouwend Nederland actief in regionale beroepenveldcommissies van ROC’s en adviesorganen van hogescholen en universiteiten.


ONDERWIJS EN OPLEIDING