Lancering profiel Duurzame Aanbieder

Door Redactie, 10 oktober 2017

Lancering profiel Duurzame Aanbieder

Bouwend Nederland, Uneto-VNI en OnderhoudNL hebben in 2017 het profiel Duurzame Aanbieder gelanceerd, ondersteund door VNG en BZK. De insteek is om particuliere huizenbezitters te ontzorgen met betrekking tot het verduurzamen van hun woning.

De Duurzame Aanbieder is een gespecialiseerd bouw-, installatie- of onderhoudsbedrijf dat woningeigenaren adviseert hoe zij hun woning stapsgewijs of in één keer energieneutraal kunnen maken. Ook wordt er voor gezorgd dat de uitvoering gedegen verloopt. De Duurzame Aanbieder weet met welke maatregelen woningeigenaren hun energieverbruik het beste kunnen verminderen en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Bewoners kunnen op www.duurzameaanbieder.nl een overzicht vinden van bedrijven.

In 2018 kunnen de bij Duurzame Aanbieder aangesloten leden, of leden die daar interesse in hebben, gebruik maken van een landelijk ondersteuningsaanbod. Bouwend Nederland heeft in overleg met Duurzame Aanbieders een ondersteuningsprogramma opgezet dat voorziet in behoeften die ondernemers zelf aangaven. Dit bestaat uit:

Praktische handreikingen voor toepassing in de uitvoeringspraktijk
Op het gebied van: Kwaliteitsborging/Energieprestatiegarantie, consortiumvorming, klantbenadering en after-sales en financiële faciliteiten

Een reeks regionale informatiebijeenkomsten/in-company’s/workshops
Tijdens deze bijeenkomsten worden ondernemers geïnformeerd over de onderwerpen waar zij in ondersteund willen worden.

Op www.bouwendnederland.nl/duurzame-aanbieder vindt u meer informatie. Tevens staan hier de criteria waar de Duurzame Aanbieder aan moet voldoen.


DUURZAAMHEID

Contactpersoon bij dit bericht

Kees Vianen

Adviseur Duurzaamheid Regio Noord