Behoefte aan gerichte opleidingen

Door Redactie, 12 oktober 2017

Behoefte aan gerichte opleidingen

Is er behoefte aan maritieme opleidingen in Hardinxveld-Giessendam en de regio? Gemeente Hardinxveld Giessendam onderzoekt dit samen met Hardinxveldse maritieme bedrijven en STC Group, de onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, logistiek, transport, havens en procesindustrie.

Door een enquête krijgt de gemeente meer inzicht in de behoefte aan maritiem personeel. Welke functies zijn er op korte en langere termijn nodig? Op welk niveau? Naar aanleiding van de uitkomst kunnen opleidingen ontwikkeld en aangeboden worden.

De arbeidsmarkt is flink in beweging. Marktomstandigheden, technische en sociale innovaties vragen om steeds meer kennis en flexibiliteit. Dit betekent ook dat het onderwijs en het bedrijfsleven meer moeten gaan samenwerken om toekomstbestendige flexibele talenten op te leiden.

In de gemeente Hardinxveld-Giessendam is daarom vorig jaar een verkenning gestart. Er is veel behoefte aan goede, gerichte opleidingen in deze regio in de maritieme sector volgens lidbedrijf Bouwmensen Zuid-Holland Zuid. Samenwerken aan het ultieme doel: het veilig stellen van de toekomstige beschikbaarheid van gekwalificeerde en flexibele arbeidskrachten voor onze bedrijven, werven, toeleveranciers en dienstverleners.

Eind 2017 is een inspiratievolle bijeenkomst. Hier worden de resultaten van de enquête en de vervolgstappen bekend gemaakt. Deelnemers aan de enquête worden uitgenodigd. Ondernemers kunnen de enquête invullen via de brief die ze hebben ontvangen. Ondernemers die geen brief hebben ontvangen, kunnen hier de enquête invullen.

Bron: http://hetkompashardinxveld-giessendam.nl


ONDERWIJS EN OPLEIDING BLIJVEN INVESTEREN IN ONTWIKKELEN (BIO) INSTROOM