Door asbest verontreinigd grit: de verzekeringsaspecten van deze problematiek

Door Charles Verheyen , 14 oktober 2017

Door asbest verontreinigd grit: de verzekeringsaspecten van deze problematiek

De bouwwereld is opgeschrikt door de berichten dat het bedrijf Eurogrit te Papendrecht (dochter van Sibelco) verontreinigd grit gebruik heeft. Onder meer Inspectie SZW heeft inmiddels de belangrijkste acties op een rijtje gezet voor bedrijven die met dit straalgrit hebben gewerkt. Bouwend Nederland wil haar leden hiernaast graag informeren over de verzekeringsaspecten van deze problematiek.

U kunt onder andere geconfronteerd worden met:

  • Ongerustheid bij medewerkers (en/of mogelijk ook derden omtrent de gezondheid).
  • Milieuverontreiniging op en rond de werk- of opslagterreinen.
  • Van weken waardoor bedrijfsschade wordt geleden.
  • Verontreiniging van de werken zelf.
  • Verontreiniging van omliggende eigendommen van derden (bijv. opdrachtgevers).
  • Saneringsactiviteiten op de verschillende locaties.

Ongerustheid

Voor vragen over de risico’s voor de gezondheid van medewerkers kan worden verwezen naar de bedrijfsarts, de GGD, de Arbodienst en/of het IAS. Wilt u ondersteuning bieden aan uw medewerker of andere personen? Geef dan aan dat u dit doet uit betrokkenheid maar dat de aansprakelijkheid nog in onderzoek is en dat u daarover geen uitspraken kunt doen.

Verzekering

Mocht u geconfronteerd worden met één of meer van de bovengenoemde aspecten, dan is het van belang dit via uw makelaar aan de betrokken verzekeraar te melden. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen verschillende verzekeringspolissen in het geding zijn.

Als besloten wordt tot asbestverwijdering is ook belangrijk om dit in nauw overleg met de door verzekeraars ingeschakelde experts te doen. Wees er ook van bewust dat een akkoord van de expert nog geen akkoord op dekking of aansprakelijkheid betekent. Maak dus heldere afspraken met de eigenaren van de verontreinigde locaties.

Het spreekt voor zich dat in voorkomende gevallen de polisvoorwaarden altijd bepalend zijn voor de vaststelling van dekking. Voor vragen en toelichting kunt u uiteraard bij de betreffende makelaar terecht.


WETGEVING ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO) GEVAARLIJKE STOFFEN

Over de auteur

Charles Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid