NOM-nieuwbouw op weg naar de grote aantallen

Door Redactie, 17 oktober 2017

NOM-nieuwbouw op weg naar de grote aantallen

‘Nul-op-de-Meter’, afgekort NOM. Het is in vier jaar tijd een begrip geworden dat iedereen onmiddellijk snapt. Een huis dat per saldo minstens evenveel energie opwekt als het verbruikt, inclusief de energie- en warmtebehoefte van de bewoners. De energiemeter staat dus op nul. Tot nog toe zijn bijna 2000 woningen in Nederland ‘verNOMd’, meest gerealiseerd door woningcorporaties in de renovatie en vernieuwbouw. Maar hoe staat het met de nieuwbouw, zowel in de huursector als voor koopwoningen? Daarover praatten maar liefst 140 mensen op een themamiddag die is georganiseerd door het Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) in samenwerking met Stroomversnelling.

Het ZEN-platform is een innovatieplatform dat kennis deelt in themabijeenkomsten, via verslagen op de website, nieuwsflitsen, factsheets en brochures. Programmaleider Claudia Bouwens legt uit dat het ZEN-platform intussen uit 56 bedrijven bestaat, die samen inmiddels meer dan 50 woningprojecten hebben aangemeld voor het ZEN-platform om kennis te delen. In totaal gaat het om meer dan 2000 nieuwbouwwoningen; huur en koop, grondgebonden en appartementen. “De helft betreft woningen met de ambitie BENG en EPC=0. De andere helft heeft de ambitie energieneutraal of NOM”, aldus Bouwens.

Voorbij de vrijblijvendheid

Het lijkt erop dat de energietransitie, die vooral sinds het Klimaatakkoord van Parijs wereldwijd een boost heeft gekregen, ook in Nederland een opmars doormaakt. Een recent bewijs is het regeerakkoord dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie deze week presenteerden. “Het straalt uit dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is”, zegt Leen van Dijke, voormalig Tweede Kamerlid van de ChristenUnie en thans onder meer voorzitter van Stroomversnelling. “De partijen noemen concrete aantallen als 50 duizend woningen per jaar die niet meer op het aardgasnet worden aangesloten. In de renovatie moeten 200 duizend woningen per jaar NOM worden om ‘Parijs’ te halen. Er komt een Klimaatwet die het door de juridische basis mogelijk maakt om naar de rechter te stappen”, zegt Van Dijke. “Het regeerakkoord moedigt de bouw aan tot prestatie, met een geweldige markt als kans.”

De hele sector moet aan de bak

Van Dijke wijst erop dat er volgend voorjaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. “Veel gemeenten zullen plannen maken waarbij behoefte is aan bouwproducten als NOM. De hele bouwsector moet aan de bak.” “NOM is een glashelder begrip”, valt Harm Valk hem bij. De adviseur van Nieman RI bekeek in opdracht van het ZEN-platform hoe nieuwbouwprojecten in de overgang van de EPC naar de nieuwe BENG-eisen scoren. “EPC en ook BENG zijn begrippen die veel uitleg behoeven. NOM daarentegen snapt iedereen onmiddellijk. Ik ben ervan overtuigd dat NOM gaat vliegen”, aldus Valk. De bouwsector moet daarvoor nog een grote cultuurverandering doormaken, aldus het duo. “Opschaling is noodzakelijk. We moeten van ‘bouwen, zo slecht als het mag’ naar ‘zo goed als we kunnen”, aldus Valk. “Als dat niet gebeurt, zal de woonconsument ons er op afrekenen.” Ook Van Dijke denkt dat de klant steeds belangrijker wordt. Door monitoring ziet een huurder of koper steeds beter of zijn woning goed functioneert. De bouwer wordt steeds meer gehouden aan kwaliteit. Kwaliteit wordt een selectiecriterium. Communicatie wordt daarom ook steeds belangrijker. “Het moet minder over techniek gaan, maar over kwaliteit, comfort en prestatie”, zegt Harm Valk. Leen van Dijke: “De bewonerscommunicatie is de sleutel. Is die goed, dan wordt het energiezuinig bouwen een succes; is die niet op orde, dan wordt het een drama.”

Lees de volledige terugblik op de website van het Lenteakkoord »


ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid