COLUMN / Bouwen tegen eenzaamheid

Door Monique van Haaf , 19 oktober 2017

COLUMN / Bouwen tegen eenzaamheid

Kort geleden kon mijn vader niet langer zelfstandig wonen en is hij naar een verzorgingstehuis gegaan. Een verdrietig en moeilijk moment. We hebben in Nederland de wens om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Of, zoals het regeerakkoord bepleit: ouder worden in de eigen omgeving is belangrijk en eenzaamheid moet worden aangepakt. Maar wat is nu die ideale omgeving voor een prettig leven, wat is de ideale leefomgeving? De vraag is of iedereen wel alleen in het eigen huis wil blijven wonen? We moeten wat mij betreft meer inzetten op keuze mogelijkheden, meer maatwerk bieden in wonen met zorg.

Het ouder worden in de eigen omgeving vraagt veel van ons. De toenemende vergrijzing, de wil om langer thuis te wonen en de uitstroom uit zorginstellingen zijn uitdagingen die we moeten aanpakken. De woningmarkt zal hier de komende jaren flink op moeten inspelen. En cruciaal is een goede leefomgeving voor ouderen. Hoe gaan we eenzaamheid tegen en zorgen we voor een veilige, toegankelijke woonplek, die uitnodigt tot sociale contacten?

Dat moet je organiseren, daar moet je energie in steken. Een uitdaging die in gezamenlijkheid moet worden opgepakt. Met de markt, met overheden en inwoners. Vanuit de provincie verbinden we deze partijen en verkennen we kansen. Ik zie dat gemeenten en inwoners veel kunnen betekenen. Zo hebben gemeenten als geen ander zicht op de knelpunten en de kansen die zich voordoen. Waar kunnen bewoners heen als een instelling sluit? Zijn openbare gebouwen voor iedereen toegankelijk? Moeten we zoeken naar nieuwe bouwvormen, zoals een nieuw soort hofjeswoningen? Hoe is de openbare ruimte ingericht? Is deze gericht op sociaal contact?

Ook inwoners hebben steeds meer oog voor hun eigen leefomgeving, merk ik. Neem het succes van onze Regeling Leefbare Kleine Kernen. Daarmee zijn dankzij bewoners mooie projecten mogelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld multifunctionele accommodaties, een beweegvriendelijke openbare ruimte, en meer verbinding tussen woonzorgcentra en buurtbewoners.

Mijn vader zie ik opbloeien in het verzorgingscentrum, en als ik hem nu zo zie is van eenzaamheid geen sprake meer. Hij heeft veel contact met zijn medebewoners, maakt lol en krijgt fantastische zorg van de mensen die daar werken. Dit past hem. Ik wil er hard voor werken dat ook andere ouderen de zorg en de woonomgeving krijgen die bij hen past.

Er is steeds meer aandacht voor Wonen en Zorg. De komende tijd vind ik van belang dat de gezonde leefomgeving een prominente plek krijgt. De paragraaf over ouderenzorg in het regeerakkoord is vooral gericht op organisatie van menskracht, van mantelzorgers en professionals. Juist nu is het belangrijk om te zorgen dat ook de gezonde woon- en leefomgeving hoog op de politieke agenda komt.


DUURZAAMHEID KLIMAATADAPTATIE BEBOUWD GEBIED WONINGMARKT

Over de auteur

Monique van Haaf

Gedeputeerde voor de portefeuille Ruimte, Grondbeleid en Handhaving voor de provincie Overijssel