EU-werknemers krijgen gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats

Door Jørgen Hulsmans , 24 oktober 2017

EU-werknemers krijgen gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats

Het akkoord dat de EU-ministers hebben bereikt, is een verdere stap in het tegengaan van oneerlijke concurrentie binnen de Europese grenzen. Bouwend Nederland is daarover content, maar benadrukt dat de sector-cao al voorziet in een gelijke betaling van buitenlandse arbeidskrachten uit de EU.

Hetzelfde doel had ook bereikt kunnen worden door de al lang bestaande Europese Detacheringsrichtlijn strikter na te leven en te handhaven. Niet voor niets is in 2016 de Handhavingsrichtlijn aangenomen, die de naleving van die Detacheringsrichtlijn moest en moet gaan stimuleren. Die Handhavingsrichtlijn is omgezet in nationale wetgeving en is sinds 18 juni 2016 in Nederland van kracht onder de naam WagwEU: de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Voor de bouwsector in Nederland brengt het akkoord geen revolutionaire wijzigingen met zich mee. Volgens de cao Bouw & Infra moeten tijdelijk gedetacheerde werknemers uit de EU al conform die cao worden betaald.

Het akkoord van de EU-ministers, dat moet ingaan per 2021, wijzigt wel de detacheringsperiode: die gaat naar 12 maanden met de mogelijkheid om deze éénmaal te verlengen met 6 maanden.
Het Europees Parlement moet nog met het akkoord instemmen.


ARBEIDSMARKT

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging