Vooraankondiging bestuurlijke conferentie Verstedelijking in Zuid-Holland

Door Redactie, 24 oktober 2017

Vooraankondiging bestuurlijke conferentie Verstedelijking in Zuid-Holland

Vooraankondiging bestuurlijke conferentie Verstedelijking

Toekomstbestendige verstedelijking
… En nu realiseren!

Op 7 december 2016 hebben wij met u, overheden, de bouwsector, stedenbaanpartners en woningcorporaties het belang van de woningbouwopgave in Zuid-Holland onderstreept. Daarna is de planontwikkeling met veel energie opgepakt. Op 7 december 2017 willen wij met u de volgende stap zetten voor de verstedelijking in Zuid-Holland; het is tijd om de handen uit de mouwen te steken en daarvoor zijn vernieuwende afspraken nodig over de koppeling van verstedelijking, mobiliteit, economie en verduurzaming!

Tijdens de conferentie presenteren wij de Verstedelijkingskaart 2010-2040 met de stand van zaken van realisatie en planvorming. Hierbij presenteren we ook de meest actuele inzichten over woningbouw nabij HOV. Tevens staan we stil bij de resultaten van de campagne ‘Dat is SLIM! Ruimtegebruik’ waarin de provincie inwoners, vastgoedontwikkelaars en ondernemers heeft uitgenodigd om mee te denken over slimme oplossingen voor de aanpak van transformatie en leegstand in onze regio (zie: www.zuid-holland.nl/datisslim).

Voor wie?
Bestuurlijk congres, met publieke en private partijen, vervoerders, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Graag zien we u op de bestuurlijke conferentie Verstedelijking op donderdag 7 december van 10:00 - 13:00 uur (inclusief lunch) bij de Broodfabriek in Rijswijk. Schrijft u de datum alvast in uw agenda? U ontvangt nog een definitieve uitnodiging met het programma. Daarbij vindt u ook de mogelijkheid u in te schrijven.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge van Westbroek via i.van.westbroek@pzh.nl / 0655449418.

Met vriendelijke groet,
Mevrouw A. Bom-Lemstra
De heer F. Vermeulen gedeputeerde Ruimte, Wonen en Economie
gedeputeerde Verkeer en Vervoer, voorzitter Bestuurlijk Platform StedenbaanDUURZAAMHEID MARKT WONINGMARKT