Sociale partners bouw geven sociaal verantwoord opdrachtgeverschap gezicht

Door Erik Tierolf , 31 oktober 2017

Sociale partners bouw geven sociaal verantwoord opdrachtgeverschap gezicht

Bouwend Nederland, FNV en CNV Vakmensen hebben dinsdag 31 oktober in Den Haag de brochure Bouwen doen we Samen! overhandigd aan de leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers en werknemers binnen de bouw- en infrasector trekken hiermee gezamenlijk op om sociaal verantwoord opdrachtgeverschap een gezicht te geven.

De bouw- en infrasector staat de komende jaren voor een enorme opgave: 900.000 nieuwe woningen bouwen, 137.000 kilometer wegen onderhouden, duizenden scholen en kantoren verduurzamen 1,8 miljoen kilometer kabels en leidingen bijhouden of vervangen. Een klus die de branche maar wat graag aanpakt, maar die niet te klaren valt zonder investeringen van overheden, marktpartijen, corporaties, maatschappelijke organisaties, investeerders, onderwijsinstellingen en andere stakeholders.

Oproep aan minister

De enorme bouwopgave is volgens de sociale partners alleen te realiseren als ook de overheid gaat investeren. Gelukkig hoeven ze in Den Haag het wiel niet opnieuw uit te vinden, stellen de sociale partners. Zij kunnen precies aangeven waar geld, tijd en energie in de bouw- en infrasector nodig zijn.

Met Bouwen doen we Samen! pakken de sociale partners in de bouw samen de handschoen op om innovatie in de bouw- en infrasector de ruimte te geven en daarmee sociaal verantwoord, vernieuwender en veiliger aan de slag te gaan. "Wij roepen de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om zo spoedig mogelijk met onze sector in gesprek te gaan en zo mee te werken aan een gezonde sector die Nederland mooier, duurzamer en toekomstbestendiger maakt," aldus de sociale partners.

Eerlijk, veilig en duurzaam

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: "Verantwoord opdrachtgeverschap is onlosmakelijk verbonden met sociaal verantwoord werkgeverschap. De overheid moet niet voor laagste prijs gaan, maar voor een prijs die hoort bij veilig, eerlijk en duurzaam werk."

Janna Mud, sectorhoofd FNV Bouwen & Wonen, vult aan: "Voor de bouw zijn goede arbeidsvoorwaarden en daarbij een gelijk speelveld van levensbelang. Werknemers zijn collega's, geen concurrenten. Wil je de bouw aantrekkelijk houden voor toekomstige generaties, dan moet je hier echt werk maken. De overheid kan en moet hiervoor de juiste kaders scheppen."

Gijs Lokhorst, Sector Bestuurder Bouw CNV Vakmensen: "Met Bouwen doen we Samen! nemen we als cao-partijen onze verantwoordelijkheid om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Dit willen we in partnership met de overheid."

Hoofdpunten uit Bouwen doen we Samen!

Investeer in mensen

Alleen al in de bouw komen er zeker 40.000 nieuwe banen bij. Dit vraagt om meer aandacht voor technisch onderwijs. Ook zijn fiscale faciliteiten nodig om investeringen in duurzame inzetbaarheid een positieve prikkel te geven. De afgelopen 10 jaar hebben veel werknemers de bouw noodgedwongen verlaten. Nu de markt aantrekt, is de kans op werk weer groot, maar we zien dat werknemers uit de bouw en infra van 55plus werkloos blijven. Juist deze groep met veel ervaring moet weer worden ingeschakeld. Daar moet een bewust beleid voor worden ontwikkeld, waarbij er een goede balans is tussen belasting en belastbaarheid.

Aantrekkelijk werkgever- en werknemerschap

Een eerlijk speelveld op de arbeidsmarkt is van levensbelang, juist nu economische bedrijvigheid toeneemt en de krapte op de arbeidsmarkt weer zichtbaar wordt. Bestrijd schijnzelfstandigheid, stimuleer zelfstandigen om voorzieningen te treffen voor arbeidsongeschiktheid en pensionering en pas de huidige loondoorbetalingsregels bij ziekte aan. Als sociale partners pleiten wij ervoor dat concurrentie tussen groepen werknemers onmogelijk wordt gemaakt. Dat betekent dat de cao Bouw & Infra voor iedereen onverkort geldt. En dat collega's weer collega's worden en geen concurrenten van elkaar zijn.

Veiligheid en gezondheid

Het spreekt voor zich dat veiligheid op de bouwplaats in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de werkgever en de werknemers. Maar de overheid kan dat enorm stimuleren door een transparant lik-op-stuk beleid van de Inspectie SZW, waarbij het beginsel ‘gelijke monniken, gelijke kappen' consequent wordt toegepast.

Eerlijke spelregels, ook in Europa

De overheid zorgt voor spelregels die voor alle Europese werknemers en werkgevers gelijk zijn. Goede regelgeving draagt bij aan eerlijke concurrentieverhoudingen en een verantwoorde werkomgeving. De Inspectie SZW moet over voldoende menskracht beschikken om dit in goede samenwerking met de ons omringende landen uit te voeren.

Klik hier voor de brochure Bouwen doen we samen »


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA

Over de auteur

E. (Erik) Tierolf

Senior Beleidsmedewerker