9 november: BRO praktijkbijeenkomst Rijkswaterstaat, een terugblik

Door Edgar van Niekerk , 20 november 2017

9 november: BRO praktijkbijeenkomst Rijkswaterstaat, een terugblik

Met medewerking van de Vakgroepen Civiele Betonbouw, Grondwerk en de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer, organiseerde RWS op 9 november een informatiebijeenkomst voor Bouwend Nederland-leden over de wet Basisregistratie Ondergrond (Wet bro) die per 1 januari 2018 van kracht wordt. Richard Molemaker, senior projectmanager bij Aveco de Bondt en commissielid Markt/Techniek bij de Vakgroep ONG, ging op verzoek van RWS in op de praktische waarde van de BRO en besparing van tijd, maatschappelijke- en (faal-) kosten aan de voorkant van K&L projecten.

Wat houdt de Wet bro in?

Met de Wet bro wordt de informatievoorziening over de ondergrond sterk verbeterd door gegevens te standaardiseren en aan zowel de overheid als aan andere partijen ter beschikking te stellen. De Wet bro zal informatie bevatten over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond en is voor iedereen beschikbaar voor (her)gebruik.

In de Wet bro is geregeld dat bestuursorganen (bronhouders genaamd) verplicht brondocumenten over bepaalde registratieobjecten moeten aanleveren voor inschrijving in de basisregistratie ondergrond. Op dit moment zijn 28 registratieobjecten benoemd. In de eerste tranche - per 1 januari 2018 - starten de eerste vier registratieobjecten:

  1. Geotechnisch sondeeronderzoek
  2. Bodemonderzoek (specifiek bodemkundig boormonsterbeschrijving)
  3. Grondwatermonitoringput
  4. Mijnbouwwetvergunning

Zie voor meer inhoudelijke informatie over de wet BRO: www.basisregistratieondergrond.nl »
Zie voor meer technische informatie over de wet BRO: www.broinfo.nl »

Rijkswaterstaat en de bro

Bij het uitvoeren van haar activiteiten laat Rijkswaterstaat de ondergrond niet ongemoeid. Jaarlijks laat Rijkswaterstaat bijvoorbeeld vele duizenden sonderingen plaatsen. Ook beschikken veel grotere projecten over grondwatermeetnetten.

Aannemers die werkzaam zijn voor RWS zullen bepaalde informatie niet meer aan het DINO-loket aanbieden maar aan de bro. In eerste instantie gaat het om de registratie van de hierboven genoemde vier objecten die in tranche 1 van kracht wordt.

Om per 1 januari 2018 met de bro te kunnen starten, heeft Rijkswaterstaat alle contracten gewijzigd. Tijdens de praktijkbijeenkomst op 9 november,heeft RWS de infra-aannemers van Bouwend Nederland hierover ge├»nformeerd, met name over de technische en administratieve handelingen die dat voor de aannemers meebrengt. De onderstaande links geven aanvullende informatie op deze wijzigingen.


INFRAMARKT

Over de auteur

E.J. (Edgar Joost) van Niekerk

Beleidsadviseur Marktaangelegenheden