Steun aan techniekonderwijs

Door Redactie, 03 november 2017

Steun aan techniekonderwijs

De belangrijkste maatregelen in het regeerakkoord op het gebied van onderwijs zijn gepresenteerd. 

Het techniekonderwijs heeft in het regeerakkoord een duidelijke pre. Zo komt er in het basisonderwijs meer aandacht voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden, in de onderwijs-kerndoelen staat nu ook techniek.

Het VMBO krijgt honderd miljoen euro extra voor de versterking van het aanbod aan techniekonderwijs.

Praktijkonderwijs wordt een volwaardige schoolsoort: dat betekent dat leerlingen die niet goed zijn in theoretische vakken, maar wel goed een bepaald ambacht kunnen beoefenen, daarvoor een net zo’n volwaardig diploma ontvangen. Op een vergelijkbare manier kunnen MBO-leerlingen die niet voor de theoretische vakken slagen een vakcertificaat krijgen.

Bij de bekostiging van de universiteiten en hogescholen komt er speciale aandacht voor technische wetenschappen en onderzoeksgroepen die te maken hebben met hoge kosten. Concrete bedragen noemt het regeerakkoord overigens niet.

Om de deelname aan techniekonderwijs te stimuleren blijven het Techniekpact en het Platform B├Ętatechniek bestaan.

Bron: deingenieur.nl


INSTROOM