CIV Limburg werkt aan bouwmedewerker van de toekomst

Door Karin Oomen , 06 november 2017

CIV Limburg werkt aan bouwmedewerker van de toekomst

In Limburg denken ze al een tijd na over de bouwmedewerker van de toekomst. Hoe krijgen we die en hoe moet die eruit zien? Inmiddels hebben ze hiervan niet alleen een goed beeld, maar is hiervoor ook een doordacht plan. De bouwmedewerker van de toekomst moet om kunnen gaan met nieuwe technologieën, ketensamenwerking, moderne communicatiemiddelen en zich kunnen aanpassen aan de steeds veranderende omgeving.

De opleidingen moeten beter en meer gaan aansluiten op de bouwpraktijk en mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen in de Limburgse markt, want Limburg kent zo haar eigen bouwvraagstukken. Daarnaast is het van groot belang dat kennis en informatie beter gedeeld wordt en dat studenten te maken krijgen met echte vraagstukken uit de praktijk. Het is daarom noodzakelijk dat er in het onderwijs o.a. nieuwe modules ontwikkeld worden en bestaande modules, daar waar nodig, worden aangepast. Ook de manier van samenwerken gaat op de schop. Dit moet leiden tot een nieuw aantrekkelijk onderwijsaanbod.

Opleiden

Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft het samenwerkingsverband CIV gebouwde omgeving Limburg een subsidieaanvraag gedaan bij het regionaal MBO investeringsfonds en is er subsidie toegekend. Aan deze samenwerking doen 26 Limburgse bouwbedrijven mee die zich vanaf het begin hebben gecommitteerd aan dit project. Zij hebben er alle belang bij dat er voldoende goed opgeleide mensen beschikbaar zijn en vooral ook blijven. Dit maakt dat het project zich niet alleen richt op jongeren, maar ook op zij-instromers en zittend personeel. Het bedrijfsleven financiert 1/3 van het project, de opleidingen nemen een deel voor hun rekening en ook de provincie Limburg draagt bij. Het initiatief wordt dus breed gedragen in de provincie.

Positieve beeldvorming

Onderwijs en bedrijfsleven gaan intensief samenwerken en de opleidingen zullen beter worden afgestemd op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Dit zal bijdragen aan een positieve beeldvorming over de bouwsector. Een beter imago leidt er toe dat meer mensen kiezen voor een carrière in de bouw en dat is hard nodig nu de bouw weer aantrekt en veel ouderen de sector gaan verlaten.

Je gaat het maken

Om met name jongeren tussen de 14-18 jaar te interesseren en te motiveren om voor de bouw en infra te kiezen is Bouwend Nederland de campagne ‘Je gaat het maken’ gestart. Voor meer informatie ga naar www.jegaathetmaken.nl en volg deze campagne o.a. via Instagram.


ARBEIDSMARKT ONDERWIJS EN OPLEIDING

Over de auteur

C.C.J.M. (Karin) Oomen

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt