Brochure vernieuwde Arbowet

Door Charles Verheyen , 06 november 2017

Brochure vernieuwde Arbowet

Sinds 1 juli van dit jaar is de Arbeidsomstandighedenwet vernieuwd. Doel van de aanpassing is de versterking van de bijdrage van gezond en veilig werken aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
MKB Nederland heeft de wijzigingen op een rij gezet in een handzame brochure.

De brochure gaat in op de belangrijkste aspecten van goede arbozorg, en de rol van zowel de werkgever als van de werknemer hierbij. Ook wordt aandacht besteed aan wat de werkgever aan gegevens van de werknemer mag vragen en wat hij mag verwerken in het kader van de ziekmelding of het re-integratieproces.
De nieuwe regels hebben gevolgen voor werkgever, werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Maar ook voor de Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging.

De brochure is een uitgave van VNO-NCW, MKB Nederland, AWVN en OVAL.


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA WETGEVING MODERN PERSONEELSBELEID EN DUURZAME INZETBAARHEID ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIG WERKEN

Over de auteur

Charles Verheyen

Beleidsadviseur Veiligheid en arbeidsomstandigheden