Leden Bouwend Nederland druk met inventariseren breedplaatvloeren

Door Redactie, 07 november 2017

Bouwend Nederland heeft afgelopen week meer dan 500 leden benaderd om zo spoedig als mogelijk overzicht te kunnen krijgen in de omvang van de problematiek rondom de breedplaatvloeren. Opdrachtgevers en burgers maken zich sinds het onderzoek naar de breedplaatvloeren grote zorgen en dat levert maatschappelijke onrust op. Bouwend Nederland en haar leden doen er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren.

Direct na het uitkomen van het rapport over de breedplaatvloer in Eindhoven deed het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een oproep aan alle gemeenten en bouwbedrijven om breedplaatvloeren te onderzoeken. De bouwsector neemt dit uitermate serieus. Bouwend Nederland heeft haar leden opgeroepen daaraan mee te werken. Op dit moment is de sector met man en macht bezig de omvang van het probleem te inventariseren. Ook doet Bouwend Nederland een beroep op alle toeleveranciers, constructeurs, bouw- en woningtoezicht van gemeenten en gebouweigenaren om aan de inventarisatie mee te werken en met elkaar samen te werken.

De techniek

Het onderzoek richt zich uitsluitend op breedplaatvloeren in gebouwen die na 1999 zijn neergezet. Onderzoek is alleen nodig als er een positief moment aanwezig is bij de naden van de breedplaatvloeren.
Voor het vaststellen van de constructieve veiligheid van gebouwen waarin breedplaatvloeren zijn toegepast, heeft adviesbureau ir. J.G. Hageman BV een stappenplan ontwikkeld. Bouwend Nederland heeft haar leden opgeroepen om indien sprake is van breedplaatvloeren dit stappenplan zo spoedig mogelijk voor de desbetreffende gebouwen te doorlopen. Dat hoeft alleen als er sprake is van het gebruik van zelfverdichtend beton dat niet is opgeruwd. Een volgende criterium waarnaar wordt gekeken is de schuifspanning. Alleen breedplaatvloeren waarbij de schuifspanning bij fundamentele belasting hoger is dan 0,40 N/mm2 in het aansluitvlak moeten nader worden onderzocht.

Acties Bouwend Nederland

Leden kunnen bij Bouwend Nederland terecht met vragen. Er is een speciale helpdesk ingericht. Leden krijgen indien nodig hulp bij het doorlopen van het stappenplan, dat ook op de website is terug te vinden. Deze week wordt op de website een FAQ gepubliceerd. Ook is daar het informatiedocument van Hageman dat in opdracht van het ministerie van BZK is gemaakt, terug te vinden.
“Als branchevereniging roepen wij alle betrokkenen op de krachten zo spoedig mogelijk te bundelen en gericht maatregelen te nemen zodat we zo snel als mogelijk inzicht hebben in de omvang van de problematiek rondom breedplaatvloeren. We willen zo snel als mogelijk voor iedereen duidelijkheid creëren welke gebouwen een risico hebben.”

Klik hier voor de themapagina over breedplaatvloeren »Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250