COLUMN / Waar(de) maken

Door Annemieke Traag , 09 november 2017

COLUMN / Waar(de) maken

Begin dit jaar besloot de betonsector en een aantal partners om het gebruik van beton te verduurzamen. Dit leidde tot ondertekening van het Betonakkoord, met twee belangrijke uitgangspunten: het fors terug dringen van CO2 en meer recyclen van beton.  

Ik ben er trots op dat een aantal partijen in Overijssel hiermee samen aan de slag zijn gegaan, en dit ook concreet maken. Eén van de Overijsselse ondernemers, die als opdrachtgever steeds opnieuw zoekt naar de meest vergaande innovaties op het gebied van beton, heeft zijn netwerk uitgedaagd om nu eens niet met de kaarten voor de borst, maar in samenwerking met elkaar aan de slag te gaan. Door van elkaar te leren, elkaars kennis en know-how in te zetten en nieuwe kennis van branchevreemde partijen toe te voegen wordt er gezamenlijk aan projecten gebouwd en komt een nieuwe, duurzame standaard in beton dichterbij.

Als provincie faciliteren wij deze innovatieve netwerken onder de naam Waardemakers. Wij vinden het belangrijk dat ondernemers, onderzoekers, partners in het onderwijs en opdrachtgevers samenwerken aan projecten, zodat zij binnen het netwerk de meerwaarde ervaren van het leren van elkaar en de spin-off van projecten met elkaar kunnen delen. Als ik zie voor welke uitdagingen we staan in de maatschappij om deze echt duurzaam te maken, dan is samenwerken misschien wel het sleutelwoord voor het ondernemerschap van de toekomst. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf, er is veel onderling vertrouwen voor nodig. Wij ondersteunen de ondernemers in het bouwen aan vertrouwen zodat er een goede businesscase tot stand kan komen en zij hun duurzame ambities kunnen waarmaken.

Binnen de wereld van innovatie en duurzaamheid moeten nog hobbels geslecht worden. De ene keer op het gebied van financiering, de andere keer op het gebied van regelgeving. Ook hier zie ik voor de provincie een belangrijke rol weg gelegd. Wij hebben goede contacten bij de rijksoverheid en in Europa. Wanneer we zien dat regelgeving innovatie belemmert dan moeten we dat op de agenda zetten. Ook als opdrachtgever moeten we onze rol pakken. Zo wordt op dit moment in Overijssel een nieuwe rotonde aangelegd op basis van een biobased beton. Zo maken we dus ambities concreet, door actief, zichtbaar en deels ook risicodragend innovatieve producten een kans te geven.

Terug naar het netwerk van de Overijsselse beton-ondernemers. Zij zijn nog maar het begin van het Waardemakersnetwerk. En het zou mooi zijn als de hele bouwsector straks meedoet. Voor de verbreding zijn weer andere partijen nodig die nu nog niet tot het Waardemakersnetwerk Bouw zijn toegetreden, misschien wel sectoren die helemaal nog niet actief zijn in de bouw. Wanneer u ook vindt dat samenwerking de sleutel is tot duurzaam ondernemerschap en uw steentje bij wilt dragen aan de verduurzaming van de Overijsselse economie, nodig ik u van harte uit.
 


DUURZAME BOUWPROCESSEN

Over de auteur

Annemieke Traag

Gedeputeerde voor de portefeuille Energie, Milieu en Europa voor de provincie Overijssel