Duurzame Aanbieder: tijd is er rijp voor

Door Redactie Bouwmeesters , 09 november 2017

Duurzame Aanbieder: tijd is er rijp voor

“De gemiddelde particuliere woningbezitter denkt nu veel bewuster na over het verduurzamen van zijn woning dan tien jaar terug. En het nieuwe regeerakkoord is op dit punt op zijn zachtst gezegd zeer ambitieus. Dus de tijd is er rijp voor.” Niels Hanskamp, projectleider bij Stichting Bespaar Lokaal heeft er alle vertrouwen in dat het profiel Duurzame Aanbieder een succes wordt. Een landelijke dekking ervan, met zo’n zeshonderd aangesloten bedrijven, voorziet hij voor over een jaar.  

Register

Hanskamp wijst erop dat in tegenstelling tot andere sectoren de bouw- en installatiesector nu geen profiel kent voor aannemers en installateurs die specifiek actief zijn op het gebied van verduurzaming. “Daardoor weet de klant vaak niet wat er op het gebied van woningverduurzaming allemaal mogelijk is en waar hij terecht kan voor energiebesparende maatregelen”, verduidelijkt hij. Daarbij toetst Bespaar Lokaal als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie of bedrijven in aanmerking komen voor het profiel Duurzame Aanbieder. Bedrijven die aan de criteria voldoen kunnen dit in eigen uitingen kenbaar maken en worden ook opgenomen in een register zodat huiseigenaren hen kunnen vinden.

One-stop-shop

Bouwend Nederland lanceerde het profiel begin oktober samen met Uneto-VNI en OnderhoudNL, met ondersteuning van VNG en BZK. Met het profiel willen de initiatiefnemers particuliere huizenbezitters ontzorgen bij het stapsgewijs of in één keer energieneutraal maken van hun woning. Bij het aanbod op maat van de Duurzame Aanbieder vervult het bedrijf de rol van one-stop-shop. Hanskamp: “Als Duurzame Aanbieder ben je een soort hoofdaannemer. Je hoeft alle specifieke kennis niet zelf in huis te hebben, maar je moet klanten wel de weg kunnen wijzen en hun aanspreekpunt zijn. Voor het kunnen aanbieden van het totale verduurzamingspakket moet je om je heen de juiste partijen organiseren. Als Duurzame Aanbieder regisseer je de uitvoering en hoef je dus niet zelf te kunnen doen.”

Midden- en kleinbedrijf

Aan klanten die hun woning stapsgewijs willen verduurzamen, moet de Duurzame Aanbieder kunnen aangeven wat dan de logische stappen zijn: “Dus eerst het dak isoleren en dan pas de zonnepanelen installeren.” De Duurzame Aanbieder informeert de klant ook over financiering en subsidies. “Als bedrijf ook subsidies kunnen benoemen, is dat natuurlijk handig want dat helpt je bij het binnenhalen van een opdracht”, aldus Hanskamp. Hij geeft aan dat het Duurzame Aanbieder-profiel allereerst bedoeld is voor het midden- en kleinbedrijf: “De hele grote bedrijven kunnen zich ook aansluiten, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren, zeker nu de crisis voorbij is en die bedrijven de handen vol hebben aan projectbouw en grootschalige renovaties bij woningcorporaties.”

Link met energiebesparingsplatforms

Met het profiel Duurzame Aanbieder haken de initiatiefnemers ook in op de driejarige landelijke overheidscampagne ‘Energie besparen doe je nu’ die binnenkort voor de tweede keer van start gaat. “Op de website van die campagne komt een koppeling naar de Duurzame Aanbieder-website”, licht Hanskamp toe. Een link komt er ook naar de websites van gemeentelijke energieloketten en andere energiebesparingsplatforms.

Kritische massa

Nadat in oktober ruim drieduizend bouwbedrijven per brief zijn uitgenodigd om zich aan te melden als Duurzame Aanbieder komen de aanmeldingen nu binnen. Hanskamp rekent erop dat het aantal de komende maanden snel zal groeien: “Het idee achter het profiel is ook dat een bedrijf zich ermee kan onderscheiden tegenover concullega’s.” Hij verwacht dat tegen het eind van het volgende jaar zo’n zeshonderd bedrijven zich hebben aangesloten: “Het concept moet zich nog bewijzen, zowel in de sector als bij de klant. Maar dat aantal van zeshonderd beschouw ik als een kritische massa waarmee we in ieder geval redelijk dekkend zijn.”

Ondersteuningsprogramma

In 2019 moet het aantal aangesloten bedrijven de duizend passeren. “Dan doen we het heel goed”, aldus Hanskamp. Hij legt uit bedrijven die Duurzame Aanbieder willen worden een ‘zelf-toets’ kunnen doen op duurzameaanbieder.nl: “Na een paar maanden toetsen wij als stichting of zo’n nieuw lid doet wat het beloofd heeft.” Voor ondernemers die zich willen kwalificeren als Duurzame Aanbieder biedt Bouwend Nederland een ondersteuningsprogramma aan. Op www.bouwendnederland.nl/duurzame-aanbieder vindt u meer informatie hierover.
 


VEILIGHEID IN DE OMGEVING VAN HET BOUWWERK

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters