Samenwerken bij aanbesteden kan én moet | Terugblik jaarcongres STABI en SMI

Door Joost Fijneman , 28 november 2017

Samenwerken bij aanbesteden kan én moet | Terugblik jaarcongres STABI en SMI

Op 17 november 2017 vond het jaarlijkse symposium van STABI en SMI plaats, met als thema samen sterker door samenwerken. Centrale boodschap: samenwerken bij aanbesteden kan en moet! Bouwprojecten waar échte samenwerking is, dus op het niveau van de mensen op de werkvloer, worden opgeleverd binnen budget, op tijd en met een gezonde marge aan de zijde van de aannemer. Met ruim 90 deelnemers, onder wie bestuurders uit het dagelijks en algemeen bestuur van Bouwend Nederland, kijken we terug op een geslaagde en leerzame dag.

Learnings

33 jaar in de advocatuur leverden Arent van Wassenaer het inzicht op dat contracten nauwelijks een rol spelen bij het welslagen van een bouwproject. Pas wanneer partijen echt oog hebben voor elkaars belangen – en dus niet door het weg contracteren van zoveel mogelijk risico’s – is een succesvol project mogelijk. Bekijk hier de presentatie van Arent van Wassenaer »

BAM’s ervaring in Engeland werd door Ellen Masselink uit de doeken gedaan. Bij een groot project in Manchester is een team ontstaan, waarin aannemers, onderaannemers en opdrachtgevers niet meer van elkaar te onderscheiden zijn: allen werken in één ruimte samen aan één doel: het project te laten slagen. En u begrijpt het, dat project loopt uitstekend. Er wordt hier al 5 jaar gehandeld in de geest van Marktvisie. Bekijk hier de presentatie van Ellen Masselink »

Schiphol gaat voor volledige transparantie. Door te laten zien wat ondernemers nodig hebben, óók qua marge, weet je als partijen wat je aan elkaar hebt, aldus Marc Unger. Dat is nodig, want het ‘machtscentrum’ in een traditionele samenwerking verschuift van de opdrachtgever in de aanbestedingsfase, naar de ondernemer in de uitvoeringsfase. Wat in de ene fase misgaat, komt in de volgende dus keihard terug. En dat leidt tot dubbel verlies.

Uit de speeddatesessies hebben we onder meer opgemaakt dat zonder gezonde marges er überhaupt geen samenwerking mogelijk is. Maar ook dat onderhands aanbesteden een schaduwzijde heeft: de angst om kritisch te zijn richting de opdrachtgever kan aan een gezonde samenwerking in de weg staan. Bekijk hier de stellingen uit de speeddatesessies »

Feiten en cijfers Aanbestedingspraktijk

Gewoontegetrouw presenteerde Joost Fijneman de laatste cijfers over de aanbestedingspraktijk. Wat zeggen deze cijfers over samenwerking? De toename van het aantal geclusterde projecten en het achterwege blijven van innovatie en duurzaamheid blijken daarop van grote invloed te zijn. Een korte rapportage kunt u hier downloaden »


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN

Over de auteur

J. (Joost) Fijneman

Hoofd Bouwend Nederland Advies en plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening